IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Arbuz-Spatari Olimpiada - 9
Revista: Revistă de știinţe socioumane

2017 - 1

Modelul teoretic al dezvoltării imaginației creative în perspectivă axiologică

Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică
Arbuz-Spatari Olimpiada, Vatavu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Pedagogia artelor despre creativitate şi formarea/dezvoltarea ei la studenţii Facultăţilor de Arte Plastice şi Design
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 October, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Studiul elaborării structurilor spaţial-volumetrice în procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul elaborării structurilor spaţial-volumetrice în procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Corelaţia simbolului geometric şi a simbolului plastic la elaborarea compoziţiilor creative
Arbuz-Spatari Olimpiada, Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(6) / 2007 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Studiul elaborării structurilor spațial-volumetrice în procesul dezvoltării creativității artistice la studenți
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(4) / 2006 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 23 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9