IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Canţer Valeriu Gheorghe - 16
Revista: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”

2013 - 2

Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013
Canţer Valeriu, Toma Simion, Minciună Vitalie, Bileţchi Lucia
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membru corespondent al AŞM Anatolie SIDORENCO la 60 de ani
Canţer Valeriu, Duca Gheorghe, Culiuc Leonid, Tighineanu Ion, Lacusta Victor, Găină Boris
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Cercetarea, proiectarea şi fabricarea componentelor funcţionale ale microsatelitului „Republica Moldova”
Bostan Ion, Canţer Valeriu, Secrieru Nicolae, Bodean Ghenadie, Blajă Valeriu
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul şi principiile de structurare a nomenclatorului domeniilor şi specialităţilor ştiinţifice
Canţer Valeriu, Minciună Vitalie
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi acreditarea ştiinţifică – una din modalităţile de ierarhizare a instituţiilor de cercetare
Canţer Valeriu, Toma Simion, Minciună Vitalie, Bileţchi Lucia
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

O monografie despre nanoelectronică la editura „Springer”
Canţer Valeriu
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitate proeminentă. Academicianul Simion Toma la 75 de ani
Canţer Valeriu
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Redimensionarea sistemului naţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice
Canţer Valeriu
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul energetic al Republicii Moldova
Canţer Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea Sistemului Naţional pentru acreditare orientat la sporirea eficienţei şi calităţii cercetării
Canţer Valeriu, Minciună Vitalie, Toma Simion
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cercetării şi a personalului ştiinţific – un imperativ al procesului de modernizare a ştiinţei şi învăţământului
Canţer Valeriu
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Promotor al ştiinţelor terestre. Dr.Vasile Alcaz la 60 ani
Drumea Anatolie, Canţer Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani
Postolati Vitali, Canţer Valeriu
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creator de noi metode matematico-statistice. Evgheni Lvovschi la 75 de ani
Canţer Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam Academicianul DUMITRU GHIŢU 13.01.1931–23.11.2008
Stepaniuc Victor, Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Găină Boris, Canţer Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(11) / 2008 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 26 April, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti
Canţer Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16