IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 59

2021 - 1

Controlled Intersystem Link Based on a "Hexagon" Scheme Converter

Калинин Л.П., Зайцев Д., Тыршу М., Голуб Ирина, Калошин Данила
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(49) / 2021 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 21 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Characteristics of the Static Zigzag-Triangle Frequency Converter

Калинин Л.П., Зайцев Д., Тыршу М., Голуб Ирина, Погорлецкий Вячеслав, Калошин Данила
1 Институт энергетики,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(45) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transformer-Based PV System with Modified Techniques of PWM of Diode-Clamped Inverters

Oleschuk Valentin, Tirshu Mihai, , Vasiliev Irina
Institute of Power Engineering
Conference on Development and Application Systems
Ediția a XV-a. 2020. Suceava, România. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. 106-111.
Disponibil online 29 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Characteristics of two channel static frequency converter

Kalinin Lev, Zaitsev Dmitrii, Tirshu Mihai, , Kaloshin Danila N.
Institute of Power Engineering
Forumul regional al energiei
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. 0-0.
Disponibil online 27 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generarea distribuită - oportunitate de creştere a securităţii energetice

, ,
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. 0-0.
Disponibil online 27 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulare sincronă multi-zonă-vector spațiu pentru controlul convertoarelor de acționare a sistemelor de transport: studiu de caz

, , ,
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. 0-0.
Disponibil online 27 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Centralelor Termice Individuale asupra mediului și a sănătății publice a populației din mun. Chișinău

,
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. 0-0.
Disponibil online 27 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generarea distribuită - oportunitate de creştere a securităţii energetice

, ,
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. 0-0.
Disponibil online 27 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

The Use of Chokes to Improve the Quality of the Static Frequency Converter

Калинин Л.П., Зайцев Д., Голуб Ирина, Тыршу М.
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of centralized and individual heating systems in residential buildings from Environmental Considerations. Case study for Chisinau

Тыршу М., Лупу Михаил, Посторонкэ Святослав
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(43) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 3 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Режимы источника реактивной мощности, управляемого фазорегулирующим трансформатором

Голуб Ирина, Зайцев Д., Тыршу М.
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Utilizarea deșeurilor menajere solide ca sursă de energie alternativă

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. 421-422.
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recuperarea energiei termice din aerul ventilat

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. 423-424.
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристики фазоповоротного трансформатора, выполненного по схеме «многоугольник»

Калинин Л.П., Зайцев Д., Тыршу М., Голуб Ирина
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(35) / 2017 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii
, , , , ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photovoltaic production management in stochastic optimized microgrids

, , , , , Tirshu Mihai
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Politecnico di Milano,
3 Institute of Power Engineering of ASM
UPB Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science
Nr. 1(79) / 2017 / ISSN 2286-3540
Disponibil online 14 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Высотная солнечная станция для производства энергии

Бурчиу В.И., Тыршу М., Шит М., Бурчу Андрей
1 Институт энергетики АНМ,
2 Visburg SRL
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 449-452.
Disponibil online 1 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate

, , , , , ,
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 338-344.
Disponibil online 1 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективы совершенствования стратегии управления процессом прямого преобразования частоты переменного тока на базе фазорегулирующего трансформатора

, , ,
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 214-221.
Disponibil online 28 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate
, , , , , ,
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59