IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 70

2021 - 5

Evoluţia comparativă a sistemului vamal în România şi Basarabia (1859-1914)

Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 31. 2021. Chişinău. Bons Offices SRL. 105-106.
Disponibil online 30 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte comparative privind instituirea magaziilor de rezervă a cerealelor în Principatele Române și Basarabia (1832-1840)

Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 58-58.
Disponibil online 9 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul războiului Crimeii (1853-1856) asupra comerţului din Basarabia

Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exportul de animale vii din Basarabia în Imperiul Habsburgic (1812-1861))

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuitul de mărfuri şi practici comerciale între Basarabia şi restul spaţiului românesc (1812-1859).

Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. CEP USM. 82-97.
Disponibil online 6 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Situația invalizilor, văduvelor și orfanilor de război din Basarabia în timpul primei conflagrații mondiale și după încheierea acesteia

Institutul de Istorie
COHORTA
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 3 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul importului de sare din Principatul Moldovei în Imperiul Rus prin vămile Basarabiei (1812-1859)

Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marii negustori exportatori şi importatori din Basarabia (1812-1856)

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentanţi ai Basarabiei la expoziţiile de mărfuri din Imperiul Rus şi Europa Occidentală (1829-1869)

Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIrcuitul de mărfuri şi practici comerciale între Basarabia şi restul spaţiului

Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. CEP USM. 36-38.
Disponibil online 9 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Situația invalizilor, văduvelor și orfanilor de război din Basarabia în timpul primei conflagrații mondiale și după încheierea acesteia

Institutul de Istorie
COHORTA
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lacurile sărate și extracția sării în Basarabia (1812-1850)

Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restricţionarea administrativă a activităţilor comerciale  din Basarabia în perioadele de război şi epidemii (1806-1856)

Institutul de Istorie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expoziţiile de mărfuri – elemente moderne în comerţul Basarabiei (1836-1860)

Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Ediția 29 . 2019. Chișinău, Republica Moldova. 32-33.
Disponibil online 9 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia sistemului fiscal în oraşele din Basarabia (1812‒1871)

Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi
2019. Chișinău. Biblioteca Științifică Centrală. 263-285.
Disponibil online 30 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epidemiile şi epizootiile – impedimente în dezvoltarea comerţului în Basarabia

1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 66-67.
Disponibil online 31 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituirea şi funcţionarea magaziilor de rezervă a cerealelor în Basarabia (1834-1856)

Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituirea şi evoluţia instituţiei notariatului în Basarabia (1813-1866)

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie:
2019. Chişinău. Editura Lexon PRIM. 129-137.
Disponibil online 17 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituirea şi evoluţia instituţiei notariatului în Basarabia (1813-1866)

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Revcenzie. Intrarea Italiei în război (1915) şi consecinţele pentru România / Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară; coordonator: Mihail E. Ionescu; responsabil de vol.: Petre Otu. – Bucureşti: Editura Militară, 2017, 328 p

Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 70