IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 57

2022 - 2

Faţetele culturale ale fanarioţilor

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 1-2(267-268) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecuaţiile istoriei – să nu rămânem corigenţi

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Elisabeta Ypsilanti (Safta Văcărescu) – Maica eteriștilor (Două secole de la Revoluția Greacă: 1821-2021)

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 2(262) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O conferință din Atena a marelui istoric (1930)

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 3(263) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trupele ruse de ocupație în Principatele Române: 1806-1812

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 5-6(265-266) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 25 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roxandra: crochiu istoric al portretului fiicei lui Vasile Lupu

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 1(261) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 7 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familia Ypsilanti în politica Imperiului rus (1799-1821)

Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Activitatea mitropolitului Grigore Irinupoleos în Basarabia (1764-1846)

Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. CEP USM. 30-31.
Disponibil online 9 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manuc Bey – personaj secret al culiselor Păcii de la București din 1812

Institutul de Istorie al AŞM
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. A. Casso și opera sa istorică

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 27 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memoria hatmanului Stanisław Żółkiewski în Moldova (400 de ani de la bătălia de la Țuțora)

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Limba Română
Nr. 4-5(258-259) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. A. Casso – aprecieri istoriografice in contextul cercetarii problemei orientale

Institutul de Istorie
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.
2020. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 10-11.
Disponibil online 1 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea mitropolitului Grigore Irinupoleos (Γρηγοριος Μιτροπολιτης Ειρηνουπολεως κα&

Institutul de Istorie
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.
2020. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 9-9.
Disponibil online 1 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misiunea amiralului P.V. Ciceagov în Armata de la Dunăre (1812

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Proiectul grecesc și regatul Daciei

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la poziţia părţilor beligerante după semnarea Tratatului de pace de la Bucureşti (1812)

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amiralul din fabulă (Misiunile ratate ale amiralului Ciceagov în 1812)

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 4(254) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diplomație și planuri geopolitice în timpul finalizării păcii de la București: misiunea amiralului Ciceagov (1812)

Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi
2019. Chișinău. Biblioteca Științifică Centrală. 316-341.
Disponibil online 30 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la Pacea de la Iaşi până la Pacea de la Bucureşti: 1792-1812

Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub impactul Marilor Puteri: la cumpăna dintre secole (1792–1812)

Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57