IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 100

2021 - 9

Complexul aromatic al vinurilor albe seci din soiuri de struguri de selecţie nouă prin metoda GC-MS

, , , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potenţialul distilatelor de vin crude obţinute din soiuri de struguri autohtone

, , , , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecţionarea standardelor naţionale pentru asigurarea Republicii Moldova cu material săditor viticol asanat

, , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compoziţa fizico-chimică a vinurilor albe seci obţinute din soiuri de struguri asanate de selecţie nouă

, , , , , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(86) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Screeningul levurilor autohtone și active uscate la fermentarea alcoolică pentru obţinerea vinurilor albe seci

, , , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(86) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea tehnologiilor de cultivare şi prelucrare a strugurilor de selecţie nouă cu aromă de muscat

, , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(86) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soiul Cabernet Sauvignon

, ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități de cultivare și procesare ale soiurilor de viță-de-vie de selecție nouă cu aromă de muscat

, , , ,
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul complexului volatil al vinurilor albe seci obținute din soiuri de struguri de selecție nouă

, , , , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 176-180.
Disponibil online 15 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Перспектива использования нового сорта винограда Кодринский для производства высококачественных красных вин в Республике Молдова

Таран Николай, Солдатенко Е., Пономарева И., Урыту Д., Гросу (Ковальчук) Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 433-436.
Disponibil online 5 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica

, , , , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate

, , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea soiurilor de struguri de selecție nouă la producerea vinurilor spumante albe

, ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 160-165.
Disponibil online 28 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soiuri de struguri de selecţie nouă: legenda şi floricica istoria creării, agrobiologia, agrotehnica, protecţia şi tehnologia producerii vinului

, , , , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современная виноградо-винодельческая наука и перспетивы

Таран Николай, Солдатенко Е.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сорт винограда Кодринский для производства высококачественных красных и розовых вин

Таран Николай, Пономарева И., Гросу (Ковальчук) Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Молдавские сорта новой селекции: Легенда и Флоричика. Особенности возделывания и технологии переработки винограда

Кухарский Михаил, Чебану Василе, Таран Николай, Оларь Ф., Пономарева И., Кравец Наталья, Анточ А., Дегтярь Владимир
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Particularitățile de cultivare și evaluarea potențialului oenologic al soiului Codrinschi (soi autohton de selecție moldovenească pentru vinuri rosii)

, , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(73-74) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi procedee tehnologice de fabricare a vinurilor roșii seci cu conținut avansat de substanțe biologic active

, , , , , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 281-284.
Disponibil online 21 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technology development for production of red dry wines with advanced content of biological active compounds

, , , , , , ,
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
3 ÎM Vinăria Purcari S.R.L. Ştefan Vodă
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. 193-197.
Disponibil online 4 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 100