IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 54

2021 - 4

Filip Moldoveanul (? - 1553) și începuturile scrisului în limba română

,
Institutul de Istorie
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valentina Pelin (1950-2006)1 - talentat istoric medievist (15 ani de la trecerea în neființă)

,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 22 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arhim. Policarp CHIȚULESCU.Cartea slavă din Biblioteca Sfântului Sinod (secolele XVI-XVIII), București, 2020, 232 p.

,
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 22 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ștefan cel Mare și războaiele sale. În două volume. Ediție întocmită de Constantin Rezachevici, Chișinău, Cartdidact, 2019-2020, 608p. + 364p

,
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Biserica domnească Sfântul Nicolae din Chișinău

,
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aspecte istorico-heraldice în opera lui Dimitrie Cantemir

,
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filip Moldoveanul (?-1554), primul tipograf de limbă română

,
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte istorico-heraldice în opera lui Dimitrie Cantemir

,
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie:
2019. Chişinău. Editura Lexon PRIM. 68-72.
Disponibil online 17 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cantemiriana: câteva precizări necesare

,
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimitrie Cantemir cu privire la paternitatea și valoarea informativă a „hronicului lui Ureche vornicul”

Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Istorie. 129-163.
Disponibil online 1 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrei Eșanu. Bibliografie selective

Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Istorie. 18-57.
Disponibil online 1 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vama domnească și poșta veche a Chișinăului

,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia Româna,
3 Institutul de Istorie,
4 Institutul de Istorie al AŞM,
5 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,
6 Institutul de Limbă şi Literatură
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 101-105.
Disponibil online 29 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale istoriei Chișinăului din vechime până în pragul epocii moderne

,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia Româna,
3 Institutul de Istorie,
4 Institutul de Istorie al AŞM,
5 Institutul de Limbă şi Literatură,
6 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 87-100.
Disponibil online 29 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academicianul Valeriu Pasat la vârsta afirmării

,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Istorie,
3 Academia Româna
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi :
2018. CHIȘINĂU, 2018. 13-29.
Disponibil online 14 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

O relicvă basarabeană a familiei lui Mihail Kogălniceanu

Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(110) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Episcopul Mitrofan şi Biblia de la Bucureşti (1688)

,
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viața și faptele Mitropolitului Grigorie Roşca (1478 -1570). 

,
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(109) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Primele proiecte reuşite şi tentative eşuate de editare a operelor lui Dimitrie Cantemir in Rusia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(106) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 14 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi considerații privitoare la pierderea Chiliei și Cetății Albe în 1484
,
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(108) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 27 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir din nou în actualitate
,
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54