IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 33

2021 - 3

Actul juridic, reglementarea juridică a relaţiilor internaţionale şi subiecţii relaţiilor internaţionale

,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 29-58.
Disponibil online 29 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Энергетическая безопасность: теоретические аспекты

Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Энергетическая политика Республики Молдова в условиях пандемии COVID-19: испытание кризисом

Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021. Chişinău. ÎS FEP "Tipografia Centrală". 237-262.
Disponibil online 30 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Obituary. Sergey Nazaria

Burian Alexander, Benyuk Valentin,
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Institute of International Relations of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necrolog. Sergiu Nazaria

, ,
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Энергетическая политика Республики Молдова в условиях пандемии COVID-19

Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Европейский вектор энергетической политики Республики Молдова: тенденции и вызовы

Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetării juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 31-41.
Disponibil online 3 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некролог. Сергей Михайлович Назария

Буриан Александр, Бенюк Валентин, Киндыбалюк Оляна
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Regiunea Mării Negre: încălcarea echilibrului regional în condițiile unei lumi în schimbare

Киндыбалюк Оляна
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1-2(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Energetics: old problems of current configuration
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 22 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

КОПЫЛОВ Михаил Николаевич
Буриан Александр, Абашидзе Аслан, Киндыбалюк Оляна, Солнцев Александр
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Преобразование мировой системы международных отношений и проблемы сотрудничества и противоборства в Большом Черноморском регионе
Киндыбалюк Оляна
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Европейский Университет Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Состояние и ближайшие перспективы энергетической безопасности в причерноморском регионе
Киндыбалюк Оляна
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(33) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геополитический контекст энергетической безопасности в Причерноморском регионе
Киндыбалюк Оляна
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 10 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Энергетическая безопасность Республики Молдова в системе региональной геополитической архитектуры
Киндыбалюк Оляна
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трубопроводы в контексте евразийского континентального блока с проекцией на газовую ось Париж-Берлин-Москва
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(27) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 October, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Энергетическая безопасность в Причерноморском регионе: полюса притяжения и противостояния
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 October, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геоконцепт «Мировое энергетическое пространство» В ракурсе практико-ориентированного анализа
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

«Энергетическое измерение национальной безопасности» Как научное направление исследования в свете трансформационных процессов современности
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геополитические трансформации в современном мире и их влияние на энергетический порядок
Киндыбалюк Оляна
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33