IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 126

2021 - 4

„Problema naţională” la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău

Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 79-80.
Disponibil online 9 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naum A. Narţov – primul profesor universitar și doctor (habilitat) în domeniul istoriei din Moldova sovietică

,
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 77-78.
Disponibil online 9 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academicianul Antonie Ablov (1905–1978) între viața privată și activitatea științifică

, ,
1 Institutul de Chimie,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From the military radio operator to the university professor: Elena M. Podgradskaia

,
State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 89-91.
Disponibil online 3 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 17

Studenți străini la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: rezultate academice și adaptare cotidiană

,
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Școala auto a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. CEP USM. 62-63.
Disponibil online 9 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dumitru Matcovschi, un poet în Academia de Științe a Moldovei

, ,
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 337-344.
Disponibil online 15 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul campaniilor ideologice staliniste din Uniunea Sovietică (1946–1953) asupra Institutului de Stat de Medicină din Chişinău

,
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. Tipogragia Garomont Studio. 67-76.
Disponibil online 5 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. Tipografia "Lexon-Prim". 215-229.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viața studențească la institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. Tipografia "Lexon-Prim". 196-214.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. (1945 - sfârșitul anilor ’60)

,
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. Tipografia "Lexon-Prim". 187-195.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenţii de la Institutul de Stat din Chișinău în anii „distrofiei” (foametei)

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 319-324.
Disponibil online 15 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoricii Unirii

Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biografii abordate prin ideatica medicinei legale

Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O carte despre cărți

Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mănăstirea Japca – o istorie a rezistenței spirituale

Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infrastructura Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

,
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. 490-507.
Disponibil online 12 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrimoniul imobil al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. 138-150.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrele științifico-didactice ale institutului de stat de medicină din Chișinău (1945–1991)

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 126