IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 84

2021 - 3

Democrația modernă și extinderea experienţei democratice

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatele politice post-alegeri de guvernare în Republica Moldova: între deziderate și realități

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituirea regimului de bună guvernare în Republica Moldova prin prisma depășirii crizei pandemice

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021. Chişinău. ÎS FEP "Tipografia Centrală". 7-37.
Disponibil online 30 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Parteneriatul politic PSRM-Blocul „ACUM” – un acord tradiţional între elite sau o construcţie politică atipică

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 131-134.
Disponibil online 21 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coaliţia de guvernare „Platforma Social-Democrată pentru Moldova” între PSRM și PDM – un aranjament politic asumat

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 183-189.
Disponibil online 29 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buna guvernare –piatra de temelie pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. Tipografia Artpoligraf. 67-78.
Disponibil online 7 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Democrația ateniană: democrația „față în față” sau primul exercițiu democratic

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactualizarea clivajelor sociopolitice în Republica Moldova: retrospective, realități și provocări

Варзарь Пантелимон
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лилия Брага. Политическая культура в Республике Молдова. Chișinău: ÎS FEP «Tipografi a Centrală», 2020. 336 c.

Варзарь Пантелимон
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 19 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doctorul habilitat Vladimir Blajco la 75 de ani

,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul de guvernare al societății din Republica Moldova: între deziderat și realitate

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerente privind coalițiile de guvernare după alegerile parlamentare de legislatura a X-a: realități și provocări

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 78-83.
Disponibil online 31 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Reflecții teoretice privind fenomenul democratic în istoria gândirii politice

Universitatea de Studii Europene din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani

, , , , , , ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natura raporturilor dintre elita politică şi birocraţie prin prisma bunei guvernări

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 187-191.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualitatea dezbaterii ștințifice a fenomenului elitelor

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerente conceptual-teoretice privind buna guvernare

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzie. Juc Victor, Ceacîr Irina. Cultura organizaţională în contextul modernizării administraţiei publice locale: abordare politologică

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcțiile politice postelectorale de guvernare și conotațiile lor în Republica Moldova

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 377-382.
Disponibil online 28 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O guvernare eficientă pentru societatea din Republica Moldova sau de ce avem nevoie de o guvernare „bună”

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european
2019. Chișinău, Republica Moldova. Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”. 20-38.
Disponibil online 22 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 84