IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Eţco Constantin Petru - 63
Revista: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină

2018 - 2

Dinamica indicatorilor de sănătate a mamei și copilului în cadrul etapelor de reorganizare a serviciului perinatologic în Republica Moldova

Gaţcan Ştefan, Eţco Constantin, Gîlca Boris, Eţco Ludmila
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea medicinei de familie în Republica Moldova: punctul de vedere din exterior

Zarbailov Natalia, Gîlca Boris, Ciocanu Mihail, Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 6 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

In memoriam. Ion Motânga: ambasador al medicinei moldave la Moscova.

Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(71) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 4 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Testemițanu – organizator, savant, patriot desăvârșit al neamului
Eţco Constantin
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(72) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Особенности становления службы репродуктивного здоровья и планирования семьи в Приднестровье

Чебан Оксана, Зарбаилова Наталья, Ецко Константин
1 Центр Репродуктивного Здоровья и Планирования Семьи, г. Тирасполь,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 22 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele colaborării intersectoriale în managementul sănătății publice

Bucov Victoria, Pantea Valeriu, Eţco Constantin, Overcenco Ala
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 22 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate – probleme de importanță majoră pentru Republica Moldova

Serbulenco Aliona, Friptuleac Grigore, Bahnarel Ion, Opopol Nicolae, Eţco Constantin
1 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam. Eugen Popuşoi - remarcabil manager şi reformator al sistemului de sănătate

Lozan Oleg, Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam. Nicolae Testemiţanu - personalitate notorie în medicină

Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Место и роль молодежи как особой социальной группы в части репродуктивного потенциала государства в контексте демографической ситуации

Ceban Oxana, Zarbailov Natalia, Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia morbidităţii populaţiei Republicii Moldova prin malformaţii congenitale

Eţco Constantin, Borş Pavel, Corcea Vasile, Cobâleanu Zina, Buta Galina, Guzgan Iurie
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia mortalităţii populaţiei Republicii Moldova prin malformaţii congenitale

Eţco Constantin, Buta Galina, Corcea Vasile, Borş Pavel, Cobâleanu Zina, Guzgan Iurie
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 23 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

Aspectele medico-sociale de organizare, supraveghere şi monitorizare a stării de sănătate a copiilor din municipiul Chişinău în asistenţa medicală primară

Eţco Constantin, Buta Galina, Cobîleanu Zinaida, Scripcari Ana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviciul traumatologie şi ortopedie - compartiment indivizibil în complexul de securitate a sănătăţii populaţiei (sinteză doctrinară)

Marin Ion, Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Congresul XXVI ALASS

Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(63) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagini din istoria fondării şi dezvoltării ştiinţei obstetrical-ginecologice în USMF Nicolae Testemiţanu la 70 ani de activitate

Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(63) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nicolae Testemiţanu - un nume devenit renume

Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(63) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam. Leonid Cobâleanschi - rector, savant și om de omenie

Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia mortalităţii infantile în Republica Moldova în perioada 2000-2013

Eţco Constantin, Cobâleanu Zina, Guzgan Iurie, Buta Galina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Memoriam. Savantul şi pedagogul Ion Prisacari. 80 de ani de la naştere

Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63