IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Zosim Liliana - 23
Revista: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

2019 - 2

Studiul polizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă

Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Trofim Alina, Reva Veaceslav, Bulimaga Maria-Bianca
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu comparativ asupra acumulării stronţiului, cuprului şi fierului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa unor heterocompuşi coordinativi

Bulimaga Valentina, Rudic Valeriu, Lozan Vasile, Zosim Liliana, Bulimaga Maria-Bianca, Gorincioi Viorina, Macari Maria
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Institutul de Chimie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Procedeu de obţinere a Se-exopolizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis

Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Pisova Maria, Reva Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza orientată a polizaharidelor acide la cianobacteria spirulina platensis CNM CB-02
Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Influenţa selenitului de Fe(III) şi a intensităţii de iluminare asupra conţinutului de ficobiliproteine, seleniu şi fier în biomasa cianobacteriei spirulina platensis
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Pisova Maria, Rudic Valeriu, Şova Sergiu
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea spectrului de peptide la fracţionarea prin metode cromatografice a hidrolizatelor enzimatice ale ficocianinei şi Se-ficocianinei
Rudacova Angela, Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Reva Veaceslav, Climova Natalia, Rudacov Serghei, Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Perspectiva de utilizare a glicinatului de Cr(III) pentru obţinerea biomasei de spirulină îmbogăţite cu crom – sursă de produse antidiabetice
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Elenciuc Daniela
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peptide bioactive algale şi perspectiva de utilizare a lor în calitate de agenţi terapeutici
Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Zosim Liliana, Rudacova Angela, Climova Natalia, Reva Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Metode de separare a metaboliţilor secundari bioactivi din biomasa unor cianobacterii şi proprietăţile lor curative şi toxicologice
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Pisov Maria, Rudic Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor compuşi ai Ge(IV) asupra productivităţii şi conţinutului de glicerol la microalga dunaliella salinA CNM-AV-02
Zosim Liliana, Bivol Cezara, Elenciuc Daniela, Batîr Ludmila, Djur (Maxacova) Svetlana, Ţurcan Olga
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algele cianofite (cyanophyta) – surse de metaboliţi secundari bioactivi
Bulimaga Valentina, Şalaru Vasile, Zosim Liliana, Pisov Maria, Trofim Alina, Şalaru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Rolul unor alge cianofite azotfixatoare în rezolvarea problemei alimentare
Şalaru Vasile, Bulimaga Valentina, Şalaru Victor, Trofim Alina, Zosim Liliana, Pisov Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa citratului de fier şi a intensităţii luminii asupra productivităţii spirulinei şi conţinutului de carotenoizi şi fier în biomasă
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Pisov Maria, Ţurcan Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II) asupra productivităţii şi conţinutului de pigmenţi fotosintetici la microalga Dunaliella Salina CNM-AV-02
Zosim Liliana, Bivol Cezara, Batîr Ludmila, Elenciuc Daniela, Djur (Maxacova) Svetlana, Ţurcan Olga
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Studiul acumulării cuprului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II)
Rudic Valeriu, Batîr Ludmila, Zosim Liliana, Elenciuc Daniela, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină
Ciumac Daniela, Zosim Liliana, Chiriac Tatiana, Prodius Denis, Ţurcan Olga, Popa Veaceslav, Sadovnic Daniela, Iaţco Iulia, Cordeleanu Corneliu, Doni Veronica
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Tehnologia obţinerii în baza biomasei de spirulină a remediului medicamentos ferribior şi studiul acţiunii lui antianemice
Rudic Valeriu, Gudumac Valentin, Zosim Liliana, Chiriac Tatiana, Bulimaga Valentina, Ciumac Daniela
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea modificărilor proprietăţilor adn-ului la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordintaivi ai Cr(III)
Bulimaga Valentina, Rudic Valeriu, Ciumac Daniela, Zosim Liliana, Chiriac Tatiana, Popa Alexei
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea componenţei calitative a proteinelor la cianobacteria spirulina platensis cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III)
Rudic Valeriu, Bulimaga Valentina, Ciumac Daniela, Zosim Liliana, Chiriac Tatiana, Efremova Nadejda
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut înalt de fier ca parte componentă efectivă
Zosim Liliana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23