IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Paiu Mihai - 15
Revista: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)

2018 - 2

Conexiune și continuitate în organizarea procesului de instruire în școala superioară

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Vasilache Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare

Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior

Paiu Mihai, Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Interconexiunea şi continuitatea între ciclurile învăţământului superior – un posibil răspuns la cerinţele cadrului naţional al calificărilor
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari Versus cerinţele angajatorilor
Paiu Mihai, Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari versus cerinţele angajatorilor
Paiu Mihai, Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul educational – componentă indispensabilă a managementului strategic universitar în condiţiile noilor provocări
Paiu Mihai, Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Rolul tutoratului în asigurarea conexiunii învăţământului universitar cu piaţa muncii
Repida Tatiana, Paiu Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Tehnologiile informaţionale ca suport indispensabil pentru un învăţământ eficient
Paiu Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(55) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării competenţelor interculturale la liceeni în contextul predării istoriei
Paiu Mihai, Valenti Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Liniamente ale modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova
Guţu Vladimir, Paiu Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15