IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 53

2019 - 8

Поселенческая мобильность молдавских трудовых мигрантов в Республике Молдова и шести странах миграции

Цуркану Валентин, Мошняга Валериу, Руснак Георгий
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani

, , , , , , ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificări conceptual-teoretice ale relației „securitate internațională - criză”

, ,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O lucrare metodico-didactică recentă de referință în domeniul științelor politice

1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presa între putere şi societate

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 10 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți

, ,
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Государство как ключевая институциональная структура инновационного процесса

Сакович Василий, Руснак Георгий
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия Наук Молдовы
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К юбилею Василия Андреевича САКОВИЧА – дипломата, ученого, профессора

Руснак Георгий, Мошняга Валериу
1 Академия Наук Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Преподавание миграционной тематики в системе высшей школы: организационно-методические аспекты

Мошняга Валериу, Турко Татьяна, Руснак Георгий, Мошняга Георге
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globalizarea ca emblemă a realității

,
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani

, , , , ,
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali
,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica migrațională a Republicii Moldova în contextul reformei administrației publice

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Victor Saca - profesor și cercetător fidel științei politice universitare (la 70 de ani de la naștere)
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая безопасность Республики Молдова: вызовы, угрозы, источники угроз; препятствия инновационному развитию
Сакович Василий, Руснак Георгий
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юбилей видного ученого-гагаузоведа – Е. Н. Квилинковой
Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunitatea cetăţenilor moldoveni din italia: particularităţi ale procesului de integrare

, ,
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 123-142.
Disponibil online 23 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova
,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(71) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prefața

,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Republica Moldova pe calea modernizării
2015. Chișinău, Republica Moldova. F.E.-P. “Tipografia Centrală”. 6-6.
Disponibil online 9 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefixul expresiv „o” - în limba română
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53