IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 125

2021 - 1

Cholesterol evaluation in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection

, ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 60-61.
Disponibil online 2 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Profilul lipidic al pacienților cu infecție cronică virală B

, , , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 201-201.
Disponibil online 24 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unii indicatori ai metabolismului la bolnavii cu hepatite cronice virale

, , , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 223-223.
Disponibil online 25 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу о природе симптомов при хронических вирусных гепатитах – проявления основного заболевания или результат соматизации?

Венгер Инна, Лупашко Юлианна, Думбрава Влада-Татьяна, Березовская E.
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Интернаука
Nr. 16(145) / 2020 / ISSN 2687-0142
Disponibil online 13 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Afectarea duodenului la pacienții cu hepatită cronică virală C.

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profile of hepatocellular carcinoma in the Republic of Moldova: first-hand information on the presentation, distribution and etiologies

, , , , , ,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology,
3 Institut Pasteur
Romanian journal of internal medicine
Nr. 1(57) / 2019 / ISSN 2501-062X
Disponibil online 2 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Hepatita cronică virală și carcinomul hepatocelular.

, , , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Comorbiditățile alergice la pacienții cu patologie gastroduodenală
, , , , , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selecţia pacienţilor pentru transplantul hepatic: perioada de includere şi factorii de risc  

, , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindromul metabolic și cancerul hepatocelular

, , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile hemostazei la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată în transplantul hepatic 

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 3 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de diagnostic neinvaziv al miocardiopatiei în cadrul sindromului hepatopulmonar 

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile și profilaxia stărilor precanceroase ale esofagului

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptome frecvente în hepatita cronică virală – manifestări extrahepatice sau simptome asociate?
, , , , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 17

Recenzie la monografia “Hepatitele virale B, C, D cronice la copii”
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(59) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 23 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți și limitele de competență la specialitatea Gastroenterologie
, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(59) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 23 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de studiu postuniversitar prin rezidenţiat la specialitatea gastroenterologie
, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(59) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 23 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme farmaceutice utilizate in tratamentul maladiilor hepatice
, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(59) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 23 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea scorului BEA și corelării acestuia cu indicii sindroamelor biologice hepatice la pacienții cu hepatită cronică delta
, , , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tulburărilor de somn asupra dezvoltării bolii ficatului gras nonalcoolic
, , , , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 125