IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 8

2020 - 1

Competitivitatea surselor regenerabile la acoperirea cererii de energie electrică a R. Moldova

, ,
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. 0-0.
Disponibil online 26 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Deploying Renewable Energy Sources and Energy Storage Systems to Achieve Energy Security in the R. of Moldova

, ,
Institute of Power Engineering
Analele universitatii din Craiova - Seria Inginerie electrica
Nr. 1(43) / 2019 / ISSN 1842-4805
Disponibil online 26 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Particularităţi de alegere a parametrilor de acţionare a protecţiei direcţionale homopolare a LEA cu compensare longitudinală şi transformator cu decalaj de fază

,
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. 438-443.
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Расчет электрических величин для релейной защиты многофазных линий электропередач

Киорсак М., , Туртурика Н
1 Технический Университет Молдовы,
2 Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 226-231.
Disponibil online 30 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Principiul de elaborare a protecţiei prin relee a liniilor electrice aeriene cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate
, ,
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiul de elaborare a protectiei prin relee a LEA cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate

, ,
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. Editura ALMA. 195-198.
Disponibil online 6 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Комплексные схемы замещения для расчета сложных видов повреждений на шестифазных ЛЭП методом

Киорсак М., ,
Технический Университет Молдовы
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 286-288.
Disponibil online 10 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Sisteme de răcire a laptelui şi de păstrare a fructelor şi legumelor cu consum redus de energie
, , , , , ,
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8