IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 35

2020 - 2

Output, uncertainty and fuel prices in the EU countries

, , , ,
1 West University of Timisoara,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 The Bucharest University of Economic Studies
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research
Nr. 1(54) / 2020 / ISSN 0585-7511
Disponibil online 4 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The concept of measuring fiscal indicators at the level of the level of the human rights

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a rezumate. 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 40-43.
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Obiectivele de dezvoltare durabila – nimeni nu este lăsat în urmă – suntem gata?

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 223-228.
Disponibil online 16 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea statisticii oficiale a Republicii Moldova – precondiţii şi priorităţi

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 215-216.
Disponibil online 19 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câştigurile salariale, indicatori de bază în evoluţia pieţei forţei de muncă. Studiu comparativ în baza datelor judeţului Bacău şi Regiunii de Centru a Republicii Moldova

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(106) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economie comportamentală în sistemul sanitar

, , , , , ,
1 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul cercetării știinţifice în dezvoltarea economică

, , , ,
1 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
2 Universitatea „Artifex” din Bucureşti,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza econometrică a comerţului exterior în timp

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 209-210.
Disponibil online 19 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Statistica şi locul ei în economia cunoaşterii ca instrument de gândire

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 89-92.
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza strategiei Uniunii Europene privind educația și pregătirea vocațională
, ,
1 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Universitatea „Artifex” din Bucureşti
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previzionarea creşterii economice
, ,
1 Universitatea „Artifex” din Bucureşti,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metoda de producţiei şi metoda de consum a pib – surse de modelare macroeconometrica

, ,
1 Universitatea din Piteşti,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Academia de Studii Economice din Bucureşti
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 81-88.
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logica utilizării mărimilor medii în economie

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 200-201.
Disponibil online 22 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Analiza cointegrării piețelor bursiere europene (România, Germania, Franța și Polonia) din perspectiva investirii activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat din România
, ,
1 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
2 Centrul de Servicii Industriale şi Economice, Academia Română,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza corelaţiei dintre veniturile şi cheltuielile gospodăriilor
, , ,
1 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
2 Universitatea „Artifex” din Bucureşti,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creditul neguvernamental în contextul macroeconomic: cazul României
,
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Bucureşti
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migrația – încotro?

, ,
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Bucureşti
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 128-131.
Disponibil online 3 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 Years of European Economic Integration – Recent Evolutions, Perspectives and Challenges

,
1 Banca Transilvania,
2 Romanian Academy of Science,
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. Tipografia Cavaioli. 6-14.
Disponibil online 22 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea indicatorului integral de securitate pentru estimarea sferei sociale a Republicii Moldova

, ,
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 131-135.
Disponibil online 3 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Elaborarea sistemului de indicatori de evaluare a securităţii economice a Republicii Moldova

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 135-140.
Disponibil online 7 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35