IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 41

2021 - 3

Determinarea repartizărilor cu favorizare totală folosind metoda cu divizor liniar general

Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total favoring in proportional apportionments

Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 5 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

State of infosecurity in the Republic of Moldova

, , , , ,
Technical University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. Tehnica- UTM. 94-95.
Disponibil online 25 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Apportionment “Population paradox” and the Paradox of population influence

Technical University of Moldova
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(82) / 2020 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 24 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatics security assessment in the Republic of Moldova

, , , , ,
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A criterion for estimating the favoring of beneficiaries in apportionments

Technical University of Moldova
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. Tipografia "Valinex". 33-41.
Disponibil online 9 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Characterization of some apportionment methods

Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Characteristics of some apportionment methods by computer simulation

Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. 35-35.
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Criterii de folosit în funcţie de misiunea proiectelor de investiţii

Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de discutare a opţiunilor la luarea deciziilor collective
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicaţie informatică de evidenţă a angajaţilor unei companii

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 190-191.
Disponibil online 22 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspects of selecting investment iProjects

Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 7-12.
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Favorizarea partidelor la aplicarea metodei divizor liniar general
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 31 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici ale resturilor la luarea de decizii multiopționale

Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 69-77.
Disponibil online 3 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Monotonia metodelor „voturi-decizie” cu divizor
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodele d’hondt, sainte-laguë şi dlg privind regula cotei

Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 49-59.
Disponibil online 7 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formalizarea aspectelor de monotonie ale metodelor „voturidecizie”multiopţionale
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer Simulation of Multi-optional Decisions
, Costaş Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Workshop on Foundations of Informatics
I. 2015. Chișinău, Republica Moldova. "VALINEX" SRL. 342-360.
Disponibil online 6 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Monotonia unor metode „Voturi-decizie” RP multiopţionale
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

The optimal value of one monotone method divisor for PR voting systems

,
Academy of Economic Studies of Moldova
International Conference on Intelligent Information Systems
2013. Chișinău. "VALINEX" SRL. 74-78.
Disponibil online 11 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41