IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 53

2020 - 9

Structure and dynamics of economic activities in the Northern Development Region of the Republic of Moldova

,
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a. 2020. Iași, România. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 30-30.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The actual pecularities and problems of water use in the Botna river basin

, , ,
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a. 2020. Iași, România. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 7-8.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea economică a utilizării resurselor de apă în orașele Regiunii de Dezvoltare Centru

,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 120-125.
Disponibil online 15 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile utilizării resurselor de apă în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

, ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 113-120.
Disponibil online 15 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of socio-economic activities on atmospheric air in the North Development Region of the Republic of Moldova

,
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția a 15-a. 2020. Iași, România. Alexandru Ioan Cuza University of Iași. 41-42.
Disponibil online 6 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprecierea resurselor turistice antropice din bazinul cursului de mijloc al fluviului Nistru

,
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 252-256.
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile utilizării apei în bazinul hidrografic al râului Cubolta

, ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 21-25.
Disponibil online 12 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The particularities of water use in the central region of the Republic of Moldova

, ,
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 11 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul activităților socio-economice asupra aerului atmosferic în spațiul urban al regiunii de dezvoltare centru

,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 254-259.
Disponibil online 23 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Impactul activităților socio-economice asupra aerului atmosferic în regiunea de Nord

,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 268-277.
Disponibil online 25 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitatile utilizarii resurselor de apa în BH RAUT (în limitele RD Centru)

, ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 270-280.
Disponibil online 17 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul activitatilor economice asupra aerului atmosferic în R.D. Centru

, ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 261-269.
Disponibil online 17 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

State and use of lakes from central region of the Republic of Moldova

, , ,
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 20 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparative analysis of public waste water disposal and treatment systems in urban and rural localities in the Central Development Region of the Republic of Moldova

, ,
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 39-a. 2019. Iași, România. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 40-41.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismul de reglementare economică a utilizării apelor în bh RĂUT (în limitele RD Centru)

, ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu.
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 254-263.
Disponibil online 28 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani

, , , , , , , , , ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of the urban centers from the central development region on the consumption of water resources

,
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 232-238.
Disponibil online 5 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Evaluarea eficienței întreprinderilor de aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova

, ,
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea obiectivelor strategiei naționale de adaptare la schimbarea climei și contribuția Institutului de Ecologie și Geografie în realizarea acestora

, ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 222-228.
Disponibil online 28 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele utilizării și gestionării resurselor de apă din bazinul râului Camenca în contextul intensificării impactului antropic

, ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 38-a. 2018. Iași, România. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 26-27.
Disponibil online 17 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53