IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 46

2021 - 3

Prelucrarea digitală a textelor dialectale publicate la Chișinău în anii 1969–1987

, ,
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici",
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platform for processing heterogeneous documents

Burtseva Lyudmila, Cojocaru Svetlana, Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 46-47.
Disponibil online 2 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heterogeneous document processing: case study of mathematical texts

Burtseva Lyudmila, Cojocaru Svetlana, Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. 96-97.
Disponibil online 1 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Semi-automated workflow for recognition of printed documents with heterogeneous content

Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila, Cojocaru Svetlana, Burtseva Lyudmila
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(84) / 2020 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opțiuni de adaptare a sistemului informațional DSpace-CRIS

Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 764-764.
Disponibil online 9 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Researching and valorizing the lexicon of the Romanian Language in a general Romanian context

Caftanatov Olesea, Malahov Ludmila
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. Tipografia "Valinex". 210-214.
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On convergent technology in development of information systems for processing of documents with heterogeneous content

Colesnicov Alexandru, Cojocaru Svetlana, Malahov Ludmila, Burtseva Lyudmila
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. Tipografia "Valinex". 61-68.
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribution of information technologies to work organization at the COVID-19 pandemic

Colesnicov Alexandru, , Malahov Ludmila
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 National Institute for Economic Research, ASM
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 223-224.
Disponibil online 23 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Tehnologie de revitalizare a patrimoniului tipărit românesc

, , ,
1 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici",
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 34-35.
Disponibil online 26 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dictionary search and update by P systems with string-objects and active membranes

, Cojocaru Svetlana, Malahov Ludmila, Rogozhin Yurii
1 Hiroshima University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
3 Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona
International Journal of Computers, Communications and Control
Nr. 3(4) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1841-9836
Disponibil online 16 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Digitization of Documents with Script Presentable Content

Colesnicov Alexandru, Cojocaru Svetlana, , Luca Mihaela, Malahov Ludmila
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Institute of Computer Science of the Romanian Academy
Proceedings IMCS-55
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Valinex. 321-324.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Analysis of software tools used in calculations in gender-related scientific research

,
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 264-267.
Disponibil online 18 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photoluminescence of the Eu(TTA)3(Ph3PO)2 coordination compound: the spectroscopy, kinetic and efficiency

, , , , , Malahov Ludmila
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. 119-121.
Disponibil online 29 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On creation of the institutional repository   at the State University of Medicine and Pharmacy

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”. 135-138.
Disponibil online 19 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalizing the folkloric text of RM from the second half of the 20th century and their diachronic analysis

, Caftanatov Olesea, Malahov Ludmila
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 116-117.
Disponibil online 2 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On technology of free access to the characteristic cultural heritage in the form of old printed texts

Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila, , Burtseva Lyudmila, Demidova Valentina
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. "VALINEX" SRL. 41-50.
Disponibil online 3 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Synthesis and luminescent properties of ligand-Europium(III) Coordination Compounds
, , , , , Malahov Ludmila
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Tehnică a Moldovei. 126-129.
Disponibil online 25 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitalization of Moldavian Printings (1967-1989)
Ciubotaru Constantin, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 491-494.
Disponibil online 6 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Recognition of Manuscripts in the Romanian Cyrillic Script

Malahov Ludmila, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru,
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. "VALINEX" SRL. 104-110.
Disponibil online 19 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
User Interface to Access Old Romanian Documents
, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila,
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 479-482.
Disponibil online 6 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46