IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 70

2022 - 2

Analiza procesului de planicare strategica în cadrul instituțiilor publice

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 October, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infractructura sistemului de audit intern în instituțiile publice din Republica Moldova

,
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. CEP USM. 372-376.
Disponibil online 14 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului social în Republica Moldova

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. Performantica. 511-515.
Disponibil online 15 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul inteligenței emoționale în activitatea managerului de top din instituțiile publice

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile bugetării sensibile la gen

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practica Uniunii Europene în dezvoltarea creativității artistice

,
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Print-Caro. 394-397.
Disponibil online 22 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice ale dezvoltării organizaţionale

,
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7. 2021. Chişinău. Tipografia «Print-Caro». 221-224.
Disponibil online 18 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația și formarea profesională - esențiale în condiţiile formării economiei sociale

,
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 4(4) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 27 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice ale economiei sociale

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 1(1) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 24 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Învățarea prin proiecte STEAM în sprijinul atractivității orelor de studiu

, ,
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 267-270.
Disponibil online 28 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul organizării resurselor umane pe timp de pandemie

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. Performantica. 507-509.
Disponibil online 12 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul culturii manageriale şi liderismul în dezvoltarea organizaţională

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul politicilor publice în dezvoltarea turismului rural

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 277-281.
Disponibil online 21 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Noile tendinţe în fundamentarea deciziilor administrative în managementul public

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 10-14.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi tendințe în managementul schimbării organizaționale din țările Uniunii Europene

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectivele leadership-ului în administrația publică locală

,
1 Consiliul local Izbiște, raionul Criuleni,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 505-509.
Disponibil online 30 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Experiența Agenției de Dezvoltare Regională Sud în realizarea proiectelor de dezvoltare regională

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prioritățile strategice privind dezvoltarea micului business în Republica Moldova

,
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile prestării serviciilor oncologice în Republica Moldova

,
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 IMSP Institutul Oncologic
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul gestionării resurselor umane în administrația publică locală din Republica Moldova

,
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 454-456.
Disponibil online 21 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 70