IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Luchian Ivan Nicolai - 17
Revista: Economie şi Sociologie

2016 - 2

Financial mechanisms of financial crises
Luchian Ivan, Bălan George
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Romanian-German University of Sibiu
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global trends of alternative investments
Luchian Ivan, Tvircun Alexandra
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Investment portfolio management peculiarities of non-state pension funds
Luchian Ivan, Potlog Cristina
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization and financial crises
Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Fenomenul fraudei de tip carusel privind taxa pe valoarea adăugată
Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crizele financiare: concepte, forme şi canale de transmisie
Luchian Ivan, Gherboveţ Sergiu
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrele financiare internaționale ca elemente de bază ale globalizării
Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte fiscale ale integrării europene a Republicii Moldova
Luchian Ivan
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 June, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte moderne ale globalizării financiare
Luchian Ivan
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Tendinţele de bază ale dezvoltării pieţei financiare
Luchian Ivan
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţiile teoretice privind banca viitorului
Luchian Ivan, Ciobanu Lilian
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Orientările globale ale reformelor fiscale
Luchian Ivan, Timuş Angela, Timuş-Iordachi Victoria
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frauda fiscală ca fenomen global
Luchian Ivan
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 5 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Tendinţe mondiale ale pieţei cardurilor de credit
Luchian Ivan, Timuş Angela
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Inovaţiile pe piaţa valorilor mobiliare ca factor de destabilizare a pieţei financiare
Luchian Ivan, Cuhal Veronica, Ciobu Stela, Iliadi Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 7 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amero: gaura neagră a sistemului monetar internaţional
Luchian Ivan, Iliadi Gheorghe
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dezvoltarea pieţei creditului ipotecar în ţările europei centrale şi de est
Ciobu Stela, Luchian Ivan, Iliadi Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17