IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 43

2020 - 8

Școlarizarea pacienților în managementul hipertensiunii arteriale la nivelul asistenței medicale primare

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 128-128.
Disponibil online 27 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea soluțiilor digitale în autogestionarea bolilor cardiovasculare și a diabetului zaharat

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 97-97.
Disponibil online 26 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performanța echipei medicului de familie în viziunea beneficiarilor

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 80-80.
Disponibil online 26 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performanța echipei medicului de familie în viziunea benefi ciarilor

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scrisoare de la Colegiul de redacție

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 5 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea nivelului de cunoștințe al pacienților cu hipertensiune arterială cu privire la propria boală

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(84) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 6 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scrisoare de la Colegiul de redacție

, ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea soluțiilor digitale în autogestionarea bolilor cardiovasculare și a diabetului zaharat

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Quality of care for non-communicable diseases in the Republic of Moldova: A survey across primary health care facilities and pharmacies

, , , , , Secula Florence, Prytherch Helen,
1 Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH),
2 University of Basel,
3 Healthy Life project,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Swiss Agency for Development and Cooperation,
6 Institute of Mother and Child
BMC Health Services Research
Nr. 1(19) / 2019 / ISSN 1472-6963
Disponibil online 17 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colaborarea medico-socială în prevenirea și reducerea riscului bolilor netransmisibile în populația generală din localitatea Mărăndeni

, , , ,
1 IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni,
2 Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și a Copilului Fălești,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
4 Proiectul Viață Sănătoasă,
5 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea cunoștințelor pacienților cu hipertensiune arterială din Republica Moldova cu privire la propria boală

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potențialul asistenților medicali în asigurarea efi cacității practicii asistenței medicale primare

, , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 29 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condițiile de muncă evaluate de asistenții medicali (rezultatele studiului)

, , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,
3 Asociatia de Nursing din Republica Moldova ,
4 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Dezvoltarea medicinei de familie în Republica Moldova: punctul de vedere din exterior

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 6 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organized cervical screening: The role of primary health care

, Davies Philip O.
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 International Cervical Cancer Prevention Association (ICCPA)
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organized cervical screening: an overview

Davies Philip O.,
1 International Cervical Cancer Prevention Association (ICCPA),
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managing chronic diseases − a framework for integrated services

Zahorka Manfred,
1 University of Basel,
2 Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH),
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Designing integrated care services in the Republic of Moldova – experiences of the Healthy Life Project

, , Prytherch Helen, Secula Florence, Zahorka Manfred
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Healthy Life project,
3 Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH),
4 University of Basel
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Modelul de interacţiune al domeniilor de sănătate şi educaţie în ocrotirea sănătăţii reproductive a tinerilor în procesul de pregătire a specialiștilor
, , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(13) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 27 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serviciile de asistență medicală primară în opinia beneficiarilor
, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43