IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Guţu Ana - 25
Revista: Intertext

2017 - 2

Discours d’acceptation de l’Ordre la Légion d’Honneur en grade de chevalier  de la République Française,  ULIM, le 20 octobre 2017, 25-e anniversaire de L’ULIM

Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le pouvoir politique de la langue_discours, mot, sens
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 5 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Plurilinguisme et politiques linguistiques
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le voyage des valeurs culturelles à travers l’espace et le temps : contributions des traducteurs
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 6 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Împrumuturile în terminologia franceză a Tehnologiilor Informaționale și Internetului
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinonimia – criteriu pertinent al terminologizării
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Traducerea –activitate universală şi universalizantă:rolul traducătorilor în istorie
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(30) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Plurilinguisme et politiques linguistiques: problèmes et solutions
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(25) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Limbajul documentelor APCE: sinergie între jurilingvistică şi politică
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certaines particularites de la terminologie linguistique française
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Laudatio a stephane courtois. Discours de Mme Ana GUTU lors de la cérémonie de décernement du titre honorifique Doctor Honoris Causa de l’Université Libre Internationale de Moldova
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traduire limaginaire dans les poemes Deminescu
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea - intelectualii şi politica. Filosofeme şi izotopii
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Tandemul limbă şi putere –fundamentul societăţilor moderne
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un franco-canadien a lame Roumaine
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Evaluer la qualité de la traduction– repères épistémologiques
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre particularitatile textelor tehnice
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2009 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluer la qualité de la traduction– repères épistémologiques
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Spre un algoritm al funcţionării limbilor in societate -precepte doctrinare şi epistemologice
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aliona Dosca. construirea sistemului lexical-sema ntic terminolo gic al domeniului de aplicare drept
Guţu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25