IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 113

2021 - 12

Relațiile ruso-americane post maidan 2014

Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relațiile Federația Rusă - Uniunea Europeană în contextul crizei ruso-ucrainene

Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19

Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind repercusiunile crizei ruso-ucrainene asupra securității Republicii Moldova

,
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Print-Caro. 236-242.
Disponibil online 14 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Brexitului asupra relațiilor britano-europene

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptual-theoretical identifications of the relationship „Paradiplomacy - foreign policy”

State University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificări conceptual-teoretice ale relației ,,paradiplomație - politică externă”

Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republica Islamică Afghanistan-amenințare la adresa securității regionale

Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orașele intelegente. unele considerațiuni

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificări conceptual–teoretice ale fenomenului ,,paradiplomație”

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 8 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 17

Conceptul de tip ,,hotspot” în gestionarea unitară şi coerentă a unui eventual aflux de străini

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații privind repercusiunile pandemiei Covid-19 asupra zonelor conflictogene

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoriografia cercetării impactului crizei ruso-ucrainene asupra securității regionale

,
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul pandemiei Covid -19 asupra noii Ordini Mondiale

Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații privind scenariile geopolitice postcriză Covid -19

Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19

1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţiile Republica Moldova-Uniunea Europeană post Vilnus 2013

Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 142-145.
Disponibil online 21 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele consideraţiuni privind noua arhitectură geopolitică

1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 113