IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 122

2021 - 21

Relațiile ruso-americane post maidan 2014

Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relațiile Federația Rusă - Uniunea Europeană în contextul crizei ruso-ucrainene

Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe

,
State University of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confruntarea sino-americanî în contextul crizei COVID-19

Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 27-31.
Disponibil online 10 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19

Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind repercusiunile crizei ruso-ucrainene asupra securității Republicii Moldova

,
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Print-Caro. 236-242.
Disponibil online 14 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 ani de Parteneriat Estic: realizări și perspective pentru Azerbaidjan, Belarus și Ucraina

,
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. Tipografia “Fox Trading”. 494-500.
Disponibil online 7 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul Estic Post Vilnius 2013

,
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. Tipografia “Fox Trading”. 477-486.
Disponibil online 7 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criza COVID-19 – Amenințare la adresa securității internaționale

Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. Tipografia “Fox Trading”. 223-230.
Disponibil online 7 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Brexitului asupra relațiilor britano-europene

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptual-theoretical identifications of the relationship „Paradiplomacy - foreign policy”

State University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificări conceptual-teoretice ale relației ,,paradiplomație - politică externă”

Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Key aspects of moldo - romanian relations

,
1 State University of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele-cheie ale relațiilor moldo – romane

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republica Islamică Afghanistan-amenințare la adresa securității regionale

Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificări conceptual–teoretice ale fenomenului ,,paradiplomație”

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 8 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orașele intelegente. unele considerațiuni

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afganistanul în contextul intereselor actorilor regionali

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 122