IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Caraman Vlad Ştefan - 17
Revista: Metaliteratură

2011 - 1

Vasile Cârlova: „Cinci flori şi un miliard de absenţe”
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Despre inadaptatul din proza românească interbelică
Caraman Vlad
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

O lucrare monografică despre Artur Gorovei
Caraman Vlad
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere şi literatura rusă
Caraman Vlad
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Profiluri literare de Ion Ciocanu
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Mihai Cimpoi sau dreapta cumpănă românească
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O introducere în teoria textului de Ion Plămădeală
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

Naraţiunea în romanul lui Constantin Stere
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deschideri către valori
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Criticele lui Mihai Cimpoi
Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 7

Ipostaze ale personajului în romanul lui Constantin Stere
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 4 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textualism şi intertextualism (În preajma revoluţiei de C.Stere)
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bildungsromanul lui C.Stere: considerari si reconsiderari
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Stere: arta portretului (vol. Smaragda Theodorovna)
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitorul şi texistenţele lui aleatorii
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii ale descrierii şi dialogului la C. Stere
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura policonflictului în romanul lui Constantin Stere
Caraman Vlad
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17