IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 35

2021 - 1

Mistere ale antropogoniei: perspectivă comparatistă

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 37-47.
Disponibil online 3 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Coordonate reprezentative ale cosmografiei mitice

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 154-157.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Efectul Mandela în romanul lui Gabriel García Márquez

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 324-330.
Disponibil online 15 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Categoria timpului în mitologie

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă‖. 190-194.
Disponibil online 20 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Reveria circularitatii la Jorge Luis Borges

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 38-43.
Disponibil online 28 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Reverberații ale motivului narcisic în romanul „Un veac de singurătate” de Gabriel García Márquez
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reverberaţii ale motivului narcisic în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plenitudinea clipei în opera lui Jorge Luis Borges

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 14-19.
Disponibil online 11 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miralolul clipei la Jorge Luis Borges

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 185-189.
Disponibil online 4 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transculturalitatea – o direcție transdisciplinară
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Valenţele cronotopului în contextul dialogismului bahtinian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea ezoterică în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

De la transdisciplinaritate la transculturalitate

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. Tipografia Garomont-Studio; Vasiliana '98. 153-159.
Disponibil online 29 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul liric al poetului Bogdan I. Pascu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul: repere calificative
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizionomia singurătăţii la Gabriel García Márquez
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Romanul hispano-american în context spiritual

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 21-28.
Disponibil online 11 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Categoria timpului în literatura hispano-americană

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 32-37.
Disponibil online 8 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basmele crengiene în lumina transdisciplinarităţii - Reflecţii exp - şi ezoterice
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3-4(30) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Cartea lui Iov şi misterul iconomiei divine
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35