IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Şciuca Svetlana Semion - 17
Revista: Buletin de Perinatologie

2018 - 8

Sindromul zivert-kartagener (situs viscerum inversus)

Selevestru Rodica, Babin Alexandru, Ciumacova Irina, Kruşelniţkaia Elena, Şciuca Svetlana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dischinezia ciliară la copil cu boli cronice respiratorii

Şciuca Svetlana, Maniuc Mihail, Garbi Ina, Raşcov Victor, Crivceanschi Eugenia, Scaleţchi Valentina, Selevestru Rodica
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statusul nutriţional şi funcţia respiratorie la copiii cu fibroză chistică

Selevestru Rodica, Plahotniuc Ana, Neamţu Irina, Cernacovschi A., Balaneţchi Ludmila, Belîi Olga, Ceban Ana, Adam Ianoş, Şciuca Svetlana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici etiologice ale infecțiilor respiratorii la copii cu imunodeficențe primare

Tomacinschi Cristina, Selevestru Rodica, Petrovici Virgil, Şciuca Svetlana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestări bronhopulmonare în agamaglobulinemie

Tomacinschi Cristina, Selevestru Rodica, Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea factorilor de risc exogeni în dezvoltarea maladiilor cronice respiratorii la elevi

Cazacu-Stratu Angela, Şciuca Svetlana, Selivestru Rodica, Balan Greta, Friptuleac Grigore, Cebanu Serghei
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea proceselor cronice ale sistemului respirator la copiii cu imunodeficiențe primare

Şciuca Svetlana, Selevestru Rodica, Tomacinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspiraţiile de corp străin în respirologia pediatrică

Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Particularităţile clinico-paraclinice ale pneumoniilor atipice la copii
Cenuşa Florin, Vioară Viorelia, Selevestru Rodica, Neamţu Liuba, Martalog Petru, Rotari Adrian, Şciuca Svetlana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(73) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Caracteristici ale funcţiei respiratorii la copiii cu alveolită idiopatică fibrozantă
Şciuca Svetlana, Selevestru Rodica, Neamţu Liuba, Rodoman Iulia, Cotoman Aliona
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări imagistice pulmonare în fibroza chistică
Şciuca Svetlana, Gudumac Eva, Selevestru Rodica, Balaneţchi Ludmila, Crivceanschi Maxim, Crivceanschi Eugenia
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(72) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Sindroame clinice în pneumonii cu mycoplasma la copii
Neamţu Liuba, Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(66) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Антибиотикорезистентность синегнойной инфекции при лёгочном поражении у детей с муковисцидозом.
Щука Светлана, Димитрова Ольга
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenotipul sindromului bronhoobstructiv la copii
Selevestru Rodica, Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Saturaţia cu O2 şi gradul de rezistenţă la efort fizic al copiilor cu fibroză chistică
Şciuca Svetlana, Cotoman Aliona, Turcu Oxana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa Naţională cu participare internaţională „Mucoviscidoza la copii”
Şciuca Svetlana, Turcu Oxana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul patogenic al unor factori etiologici în astmul pediatric
Şciuca Svetlana, Adam Ianoş, Selevestru Rodica, Japaleu Violeta
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(42) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17