IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 86

2021 - 1

Tratamentul medicamentos efi cient şi de calitate – consecinţă a selectării şi utilizării raţionale a medicamentelor

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 3 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Method of treatment of inflammatory diseases of soft tissues and joints

, ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători
Nr.5. 2020. Sibiu, România. Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 274-274.
Disponibil online 17 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Method of prophylaxis of hypotension when using angiotensin 1 conversion enzyme inhibitors in the treatment of cardiovascular diseases

,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători
Nr.5. 2020. Sibiu, România. Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 273-273.
Disponibil online 17 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul administrării medicamentelor asupra capacităţii de a conduce autovehicule

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medicamentul eficient şi inofensiv – garanția reală a succesului în activitatea ştiinţifică a farmacologului.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea irațională a medicamentelor și consecințele ei; rolul medicului în selectarea și utilizarea rațională a medicamentelor

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(84) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 6 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medicamentele și siguranța în trafic

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Inoffensivity of imupurin in pregnancy

, ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фармакоэпидемиологическое исследование препаратов, применяемых при бронхиальной астме в г. Кишинев и г. Курск

Гикавый Виктор, Поветкин Сергей, Клюева Елена, Польшакова Ирина, Бачинский Николай, Подгурски Лилия, Цуркан Лучия, Киану Марин
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Курский государственный медицинский университет, КГМУ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe

Гикавый Виктор, Клюева Елена, Поветкин Сергей, Бачинский Николай, Подгурски Лилия, Цуркан Лучия, Польшакова Ирина, Киану Марин
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Курский государственный медицинский университет, КГМУ
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Фармакоэпидемиологическая оценка назначения антигипертензивных препаратов в амбулаторной практики г. Кишинева и г. Курска

Гикавый Виктор, Поветкин Сергей, Бачинский Николай, Левашова Ольга, Подгурски Лилия, Цуркан Лучия
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Курский государственный медицинский университет, КГМУ
Arta Medica
Nr. 1(66) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 17 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of scientific research in the field of medicines and the development of the pharmaceutical industry

, ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selection of antihypertensive drugs from the perspective of clinical pharmacology

, , , ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selectarea raţională a medicamentului şi a strategiei farmacoterapeutice - un imperativ al timpului

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(66) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 16 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argumentarea necesității aprobării și susținerii programului național de cercetări științifice în domeniul medicamentului și dezvoltării industriei farmaceutice în Republica Moldova.

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artropodele – o sursă bogată de medicamente

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oxidul nitric şi unele medicamente

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivaţii izоtiоureici: realizări şi perspective

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intoxicaţiile medicamentoase la copii

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 15 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Фармакоэпидемиологическое исследование преемственности стационарного и амбулаторного этапов лечения больных с сочетанной кардиальной патологией
Гикавый Виктор, Поветкин Сергей, Бачинский Николай, Подгурски Лилия, Левашова Оксана, Цуркан Лучия, , Нестеров Mаксим
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Курский государственный медицинский университет, КГМУ,
3 Городская клиническая больница №1 «Н. Коротков», г. Курск
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(30) / 2017 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 3 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 86