IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 49 Vizitatori unici: 42
Lista publicaţiilor: Butorov Ivan Victor - 19
Revista: Curierul Medical

2012 - 2

Eficacitatea clinică a citoprotectorului miocardic Trimetazidina MB în tratamentul pacienţilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă, complicată cu cord pulmonar cronic
Butorov Serghei, Gonciar Veaceslav, Butorov Ivan, Condaruc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(328) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica tulburărilor ritmului cardiac la pacienţii cu evoluţie stabilă a bronhopneumopatiei cronice obstructive
Butorov Serghei, Butorov Ivan, Calancea Valentin, Condaruc Natalia, Teacă E.
Catedra Boli Interne N5 USMF „N.Testemiţanu”
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Optimization of the Complex Treatment in Patients with Chronic Obstructive Lung Disease in Association with Ischemic Cardiopathy
Coşciug Ion, Necula Gheorghe, Cotorobai Liliana, Chikh AhmadMahmoud, Ţîbîrneac Maia, Butorov Ivan, Butorov Serghei
Nicolae Testemitsanu State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 1(319) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Butorov Ivan, Chikh AhmadMahmoud, Ţîbîrneac Maia, Butorov Serghei, Coşciug Irina, Sidorenko Ludmila
Nicolae Testemitsanu State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 3(321) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparatul autohton Biozar – medicament eficient în tratamentul steatohepatitei
Butorov Ivan, Podgurschi Lilia, Butorov Serghei, Remiş Vladimir, Necula Gheorghe, Durnea Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(324) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 10

Клинико-фармакологические аспекты энтомологического препарата имухептин в лечении стеатогепатита
David Ludmila, Гикавый Виктор, Necula Gina, Буторов Иван, Coşciug Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(314) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa clinică a losartanului, a lisinoprilului şi asocierii lor în tratamentul insuficienţei cardiace cronice
Tofan Elena, Gonciar Veaceslav, Butorov Ivan, Necula Gheorghe, Butorov A., Vîrtosu Parascovia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa terapiei de lungă durată cu lisinopril în tratamentul pacienţilor cu cord pulmonar cronic
Chikh AhmadMahmoud, Necula Gheorghe, Butorov Ivan, Butorov Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte clinico-farmacologice ale heptralului în tratamentul steatohepatitei non-alcoolice
David Ludmila, Ghicavîi Victor, Butorov Ivan, Stolear Anton, Butorov Valentina, Necula Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea preparatelor entomologice în tratamentul complex al hepatitelor de diferită etiologie
Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Butorov Ivan, Pogonea Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная эффективность лозартана и лизиноприла в терапии хронической сердечной недостаточности
Tofan Elena, Gonciar Veaceslav, Буторов Иван, Necula Gheorghe, Coşciug Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 5(317) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фармакологическая коррекция нарушений легочной и внутрисердечной гемодинамики у больных хроническим легочным сердцем
Буторов Иван, Chikh AhmadMahmoud, Necula Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 5(317) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроническое легочное сердце: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение
Ţîbîrneac Maia, Corneiciuc Natalia, Remiş Vladimir, Буторов Иван, Necula Gheorghe, Butorov Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Sumamedului in tratamentul exacerbărilor bacteriene ale bronhopneumopatiei obstructive cornice
Butorov Ivan, Necula Gheorghe, Butorov Serghei, Calancea Valentin, Sidorenko Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(318) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 4 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gastropatiile la pacienţii cu boalã pulmonarã cronicã obstructivã
Nichita Svetlana, Butorov Ivan, Calancea Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Influenţa tratamentului de durată cu Prestarium asupra funcţiei sistolice şi celei diastolice ale ventriculului drept, la bolnavii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică complicată cu cord pulmonar cronic
Butorov Ivan, Butorov Serghei, Bodrug Nicolae, Cojocaru Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(310) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Клинико-морфологические и иммунологические особенности гастропатий при хронической обструктивной болезни легких
Никита Светлана, Буторов Иван
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentarea patogenetică în administrarea Fenspirid-ului în bronhopneumopatia obstructivă cronică
Butorov Serghei, Butorov Ivan, Ţîbîrnă Ion, Goncear Veaceslav, Scutar Corina, Cojocaru Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imupurin-ul în evoluţia afecţiunilor hepatice toxice experimentale şi a hepatitelor de etiologie virală
Pogonea Ina, Ghicavîi Victor, Dumbrava Vlada-Tatiana, Butorov Ivan
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(310) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19