IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 34

2021 - 2

Folosirea pârghiilor economice în lupta cu religia

Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 31. 2021. Chişinău. Bons Offices SRL. 117-118.
Disponibil online 30 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folosirea serviciilor speciale în lupta cu religia

Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Relaţiile dintre statul Sovietic şi cultele religioase în anii 1940-1965. Istoriografia problemei

Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunităţi religioase ilegale din RSSM (1944-1965)

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moscova – Vaticanul ortodox: un proiect eşuat

Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Situaţia cultului adventist de ziua a şaptea în RSSM în perioada 1944-1965

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moscova, centru al ortodoxiei mondiale – un proiect eşuat

Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Ediția 29 . 2019. Chișinău, Republica Moldova. 41-42.
Disponibil online 9 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la cercetarea istoriei bibliotecii mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni

Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi
2019. Chișinău. Biblioteca Științifică Centrală. 403-413.
Disponibil online 30 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudinea statului sovietic faţă de culte reflectată în legislaţia statului

1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 91-92.
Disponibil online 31 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lilia Zabolotnaia, Moldavian women in history (destinies, poiitics, and love). Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2018, 295 p. ISBN: 606-537-410-2

Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunităţile religioase ale creştinilor evanghelişti-baptişti în RSSM (1944-1965)

Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia cultului adventist de ziua a şaptea în RSSM în perioada 1944-1965

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie:
2019. Chişinău. Editura Lexon PRIM. 230-238.
Disponibil online 17 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Activitatea pastoral-filantropică a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni

Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Istorie. 554-582.
Disponibil online 1 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria (1941-1944)

Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia cultului lipovenesc în RSSM (1944-1965)

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria relaţiilor dintre statul sovietic şi cultele religioase pe perioade

Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi :
2018. CHIȘINĂU, 2018. 476-501.
Disponibil online 15 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Organizarea şi lichidarea comunită'ilor religioase în perioada 1944-1965 în RSS Moldovenească

Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încercare de periodizare a istoriei relațiilor dintre statul sovietic și cultele religioase
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Atitudinea cultelor religioase faţă de stat (aspecte teoretice)

Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O instituție de legătura între guvernul sovietic și cultele religioase – „Consiliul pentru problemele cultelor religioase de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS (1944-1965)
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 2 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 34