IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Danilov Maria Macarie - 19
Revista: Tyragetia. Serie nouă

2018 - 1

Manuscrisul Basarabean al predicilor antimiene (1824)

Danilov Maria
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Valoarea bibliofilă a unui manuscris din biblioteca lui Ștefan Ciobanu (Ф.Ф. Вигел, Замечания по нынешнее состояния Бессарабии, 1823)
Danilov Maria
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Un manuscris inedit din arhiva „Paul Gore” (1860)
Danilov Maria
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 2 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Preliminarii diplomatice în problema Basarabiei din anii 1914-1916
Danilov Maria
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Repere în istoriografia bibliotecii mănăstirii Noul Neamț. probleme și interpretări
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumitru Th. Pârvu, Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice internaţionale (Contribuţii la cunoaşterea raporturilor diplomatice româno-ruse). Studiu introductiv, note şi indice de nume de Ion Constantin
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Cărţi cu valoare de patrimoniu din biblioteca lui Paul Gore (identifi carea şi/sau inventarierea surselor)
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Dinu Poştarencu, Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Recenzie. Ion Ţurcanu, Bessarabiana. Teritoriul dintre Prut şi Nistru în câteva ipostaze istorice şi istoriografice
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 18 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca boierului Constantin Tufescu. Reconstituiri (prima jumătate a secolului al XIX-lea)
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 18 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan, Părintele mişcării naţionale din Basarabia
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 18 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Recenzie. Florin Marinescu, Vlad Mischevca, Cărţile româneşti din biblioteca mănăstirii athonite Sfântul Pavel
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 12 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cenzură, carte şi biblioteci (sec. al XIX-lea)
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 12 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Moştenirea culturală a cantemireştilor
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 12 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Difuzarea presei imperiale în Basarabia şi instituţiile de cenzură
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(19) / 2010 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie.Ştefan Plugaru, Teodor Candu, Episcopia Huşilor şi Basarabia (1598-1949)
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(19) / 2010 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Presa şi cenzură în Basarabia la începutul secolului XX
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(18) / 2009 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 9 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Mişcarea biblică în Basarabia. Contextul imperial şi specificul local
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(17) / 2008 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Literatura didactică Basarabeană: tiraje, reeditări şi modele impuse (1814-1918)
Danilov Maria
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(16) / 2007 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 23 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19