IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Tomuleţ Valentin - 20
Revista: Tyragetia. Serie nouă

2018 - 1

Recensămintele şi statistica oficială rusă – surse importante pentru studierea istoriei moderne a Basarabiei

Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Политические партии и деятели Бессарабского земства (1869-1917)
Tomuleţ Valentin, Сычёв Сергей
Молдавский Государственный Университет
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mazili și ruptași (și alte categorii sociale) în statistica recensământului populației din 1817
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Reflecţii istoriografice privind statutul ruptaşilor din Basarabia sub dominaţie ţaristă (anii 1812-1847)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind competenţele Consiliului Suprem al Basarabiei (28 august 1816 - 29 februarie 1828)
Tomuleţ Valentin, Baxan Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Mazili şi ruptaşi ştiutori de carte din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 12 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Fiscalitatea mazililor și ruptașilor din Basarabia sub regim de dominație țaristă (1812-1847)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituirea și activitatea școlilor lancasteriene din Basarabia în anii ’20-’40 ai secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Statutul Călăraşilor din Basarabia: de la administraţia moldovenească la cea imperială rusă
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentanţi ai elitei burgheze din Basarabia: negustorul grec Pantelei Sinadino (anii ’30-’50 ai sec. al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin, Bivol Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Burghezia basarabeană în epoca modernă (clasificarea, caracteristica, evoluţia)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 18 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elite ale burgheziei Basarabene: negustorii angrosişti armeni şi greci (1812-1868)
Tomuleţ Valentin, Bivol Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 18 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Colonii evreieşti din Basarabia în secolul al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 12 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Instituirea administraţiei speciale a oraşului Ismail şi rolul ei în evoluţia burgheziei comerciale (1830-1853)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(19) / 2010 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind factorii care au generat schimbări în mentalitatea boierimii din Basarabia sub regim de dominaţie ţaristă (1812-1817)
Tomuleţ Valentin, Gherasim Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(19) / 2010 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 11 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii prioritare în politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia în prima treime a sec. al XIX-lea
Tomuleţ Valentin, Bordian Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(19) / 2010 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dinamica şi structura socială a populaţiei din satul Tabani, judeţul Hotin, conform datelor recensămintelor fiscale din anii ’20-’50 ai secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(18) / 2009 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 6 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia în anii 1812-1828
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(17) / 2008 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Maria Danilov, Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiţie şi politica ţaristă)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(17) / 2008 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Evreii în structura etnică a burgheziei comerciale din Basarabia (anii 1812-1868)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(16) / 2007 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 23 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20