IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Tomuleţ Valentin - 12
Revista: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)

2018 - 1

Andrei Emilciuc. Ostaşii basarabeni în primul război mondial (1914-1918). Vol.I. Ediţia a doua. Chişinău: Tehnica-Info, 2018 (F.E. -P. „Tipografia Centrală”). 562 p

Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Situaţia demografică, social-economică şi confesională din Basarabia în anii ’20 ai secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Judeţul Hotin în descrierile statistice ruseşti din  anii ’30 ai secolului al XIX-lea

Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Ţinutul Hotin în statisticile austriacă şi rusească de la sfârşitul secolului XVIII – începutul secolului XIX
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Instituirea şi activitatea comisiei regionale de pe lângă adunarea deputaţilor nobilimii din Basarabia pentru întocmirea recensământului fiscal al populaţiei din 1824
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Din istoria fondării şi activităţii Biroului Regional (Gubernial) de Hotărnicie din Basarabia (1818-1890)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 26 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liliana ROTARU. Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX. Documente şi materiale cu note şi comentarii.
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 26 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Unele probleme privind implementarea limbii ruse în rândurile populaţiei din Basarabia în sec. al XIX-lea (Pe marginea unui raport secret al guvernatorului Basarabiei Alexandru Constantinovici din 17 decembrie 1886)
Chicaroş Tatiana, Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Boicotarea de către funcţionarii ruşi a aplicării limbii moldoveneşti (române) în procedura judiciară din Basarabia (29 aprilie 1818 – 29 februarie 1828) (Cazul isprăvniciilor Bender şi Hotin)
Tomuleţ Valentin, Emilciuc Andrei
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circulaţia monetară în Basarabia în primele decenii după anexarea ei la imperiul rus
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Proiectul regulamentului din 1819 şi Tentativa Administraţiei Regionale din Basarabia de a reglementa relaţiile dintre moşieri şi ţărani
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 6(16) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbări în structura socială a societăţii basarabene conform „Regulamentului” din 29 aprilie 1818
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(20) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12