IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Cotelnic Teodor Sevastian - 17
Revista: Philologia

2019 - 1

Alexandru Dîrul la 90 de ani de la naştere

Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 1 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Unele reflecţii ale lui Nicolae Iorga despre limba naţională

Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lingvistul de valoare – Ion Eţcu, un neogoit căutător al adevărului

Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Calvarul limbii române în timpul dominaţiei sovietice (studiu şi argumente de arhivă). Chişinău: Elan Poligraf SRL,2015
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În memoriam. Ne-a înţeles , ne-a ajutat (Mioara Avram: 85 de ani de la naştere)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Prof. acad. Anatol CIOBANU (14.05.1934 - 08.04.2016)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română în condiţiile diglosiei (Studiu diacronic). Chişinău
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupurile etnoglotice în Republica Moldova
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Alexandru Dîrul (21.03.1929-20.04.2015)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusificarea Basarabiei sub dominaţia ţaristă (1812-1918)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un împătimit cercetător al limbii române literare
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 25 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Patriarh al filologilor români (1914-2014)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 22 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Observaţii asupra unor abrevieri în româna contemporană
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Eţcu octogenar
Cotelnic Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 22 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Nicolae Mătcaş – profesor, savant şi apărător al cetăţii
Cotelnic Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

În memoriam - acad. Silviu Berejan. Neobosit propagator şi organizator al ştiinţei lingvistice
Cotelnic Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Opinia academicianului Silviu Berejan
Cotelnic Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(238) / 2008 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17