IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Creţu Vasile - 22
Revista: Revista Institutului Naţional al Justiţiei

2018 - 1

Pregătirea pentru dezbateri judiciare a pricinilor privind contestarea refuzului organelor notariale de a îndeplini acte notariale și a pricinilor privind verificarea legalității actelor notariale îndeplinite

Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(47) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 29 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Порядок возбуждения особого производства по делам об усыновлении (удочерении) ребенка
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Probleme teoretico-practice la căutărea paratului in cadrul procesului civil
Moscalciuc Vitalie, Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(37) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Legislația: principalele etape de dezvoltare a procedurii în ordonanță
Creţu Vasile, Josanu Ilona
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele etape de dezvoltare ale procedurii în ordonanță în legislația Republicii Moldova
Creţu Vasile, Josanu Ilona
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele etape de dezvoltare ale procedurii în ordonanţă în legislaţia Republicii Moldova
Creţu Vasile, Josanu Ilona
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(35) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 April, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Реализация судебных решений об отмене ограничения дееспособности лица и признании Лица дееспособным
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(29) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Право на обращение в судебную инстанцию
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(27) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о правовой сущности судебного производства об одобрении принудительного психиатрического обследования или госпитализации лица в психиатрический стационар и о его месте в системе видов гражданского судопроизводствa
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(25) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind esența juridică a procedurii judiciare referitoare la încuviințarea examenului psihiatric
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(24) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Reflecţii privind esenţa juridică a procedurii judiciare referitoare la încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie şi locul acestuia în sistemul felurilor de procedure judiciare civile
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Правовая сущность дел об отмене ограничения дееспособности лица и признание лица дееспособным
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(17) / 2011 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Гражданская дееспособность физических лиц как объект судебной защиты
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(12) / 2010 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 29 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Pеализация судебных решений о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pеализация судебных решений о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(9) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение суда по делам о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(8) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Признание физического лица дееспособным и отмена ограничения дееспособности
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(11) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 29 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Подготовка дел об ограничении дееспособности и признании недееспособности физического лица к судебному разбирательству
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(6) / 2008 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 29 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки и условия реализации права на возбуждение дел о признании физического лица ограниченно дееспособным или недееспособным
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1-2(5) / 2008 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 2 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cубъекты права на обращение в суд по делам о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(6) / 2008 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 29 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22