IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 40

2021 - 2

Măsuri alternative de prevenire și sancționare a persoanelor juridice în dreptul penal

,
Universitatea de Stat din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 51-57.
Disponibil online 23 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participația penală în cazul persoanei juridice ca subiect al infracțiunii

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2021. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 103-106.
Disponibil online 11 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Reglementarea instituției legitimei apărări în perioada antică

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 69-74.
Disponibil online 8 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Victima infracțiunii de violare de domiciliu (art.179 Cod penal)

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 107-111.
Disponibil online 8 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării ei

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conținutul laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Viziunea doctrinei europene moderne asupra aplicării legii penale în timp: conceptul și tipurile conflictelor

,
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. CEP USM. 161-169.
Disponibil online 19 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individualizarea infracțiunii de violare de domiciliu de alte infracțiuni conexe

,
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. CEP USM. 170-178.
Disponibil online 19 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apariția și evoluția istorică a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă pe teritoriul Republicii Moldova și a altor sate

,
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. CEP USM. 155-160.
Disponibil online 19 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de teorie şi practică în materia legitimei apărări

,
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. CEP USM. 142-154.
Disponibil online 19 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subiectul infracţiunii de corupere a alegătorilor  (prevăzută la art.181¹ din Codul penal al Republicii Moldova)

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conflict al legilor penale în timp: cazul legii penale incriminatoare (novatio legis), al legii penale defavorabile (Novatio legis in pejus – Lex gravior)

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Eroarea în dreptul penal comparat

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 196-200.
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea recidivei în cazul comiterii infracțiunii de către o persoană juridică

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 121-215.
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vârsta – condiție a răspunderii penale. aspecte comparative cu legislația altor state.

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Pedepsele ce pot fi aplicate persoanelor  juridice – subiect al infracţiunii

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 45-48.
Disponibil online 10 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Norma cu privire la responsabilitatea redusă în legea penală a Republicii Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrădarea şi condiţiile ei
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a persoanei juridice
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului – cauză care înlătură caracterul penal al faptei
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40