IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 34

2022 - 1

Esența și constituirea terminologică a noțiunii de creație artistică

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 104-106.
Disponibil online 16 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Destin cultural: Gleb Ceaicovschi-Mereșanu la 100 de ani

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studii culturale
Vol.2. 2021. Chişinău. Fox-Trading SRL. 110-114.
Disponibil online 3 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezența vizualului în cercetarea socială

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 74-75.
Disponibil online 24 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale

,
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identification and dissemination of good practices in the safeguarding and valorization of the national cultural heritage by local public authorities

,
1 Academy of Music, Theater and Fine Arts,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 72-74.
Disponibil online 4 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precursorii istorici ai teatrului de operă

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teorii despre industria muzicală: analiza abordărilor socio-culturologice

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identitate culturală: delimitări conceptuale

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Gândirea socială și gândirea științifică în procesul educațional universitar: aspecte de corelație

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. 65-66.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destin cultural: Gleb Ceaicovschi-Mereșanu la 100 de ani

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Simpozionul național de studii culturale:
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Garomont Studio". 40-41.
Disponibil online 10 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematica naţională – atribut firesc in arta gravurii

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Culturologie vs studiul artelor: aspecte de cunoaştere ştiinţifică

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. 66-66.
Disponibil online 24 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Culturologie versus studiul artelor: aspecte de cunoaștere științifică

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordari existentiale ale culturii nationale

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. Performantica. 12-17.
Disponibil online 9 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследование пространства и времени как предмета искусства живописи (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современный педагог в оценках студентов художественного ВУЗА

Юдина Екатерина, Комендант Татьяна
Академия Музыки, Театра и Изящных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chestionarea studenților: constatări, sugestii, recomandări

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cultura în contextul reformator al globalizării şi parcursului de integrare europeană

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. Performantica. 88-94.
Disponibil online 1 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relațiile interetnice in contextul sociocultural din Republica Moldova

,
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Paradigma societăţii moderne: echilibrul între capacitatea intelectuală (IQ) și inteligenţa emoţională (EQ)
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 34