IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 33

2020 - 1

Recenzie Natalia COJOCARU. Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice: Monografie. Chișinău: Primex-Com, 2018.

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Evaluarea dimensională a personalității: abordări teoretice și metodologice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 11-15.
Disponibil online 26 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Probleme actuale ale evaluării dimensionale a personalități I

Universitatea de Stat din Moldova
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. Pan Europe. 122-138.
Disponibil online 22 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea dimensională a personalității: dimensiuni secundare specifice

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea dimensională a personalităţii: dimensiuni secundare specifice

Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 11-11.
Disponibil online 4 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluarea personalității: dimensiuni fundamentale
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Abordarea evaluării ca problematică a sensului

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 7-10.
Disponibil online 18 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концептуальные подходы к проблеме личностных ресурсов
Бурага Наталья,
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţii privind angajamentul de rol si conflictul munca-familie la angajaţii din Republica Moldova: studiu explorativ
, , , , , , , , ,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de evaluare individuală şi instituţională a cadrelor didactice
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жизнестойкость как личностный ресурс увлеченных работой педагогов

Бурага Наталья,
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. Tipografia "Centrografic". 45-49.
Disponibil online 31 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Diagnoza condiţiilor de adaptare a copiilor din Israel la şcoala primară
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stima de sine – element important în proiectarea carierei
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Conflictul muncă–familie. Aspecte introductive

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 131-134.
Disponibil online 2 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Factorii adaptării şcolare

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2013. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2013. 122-124.
Disponibil online 11 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program de dezvoltare personală prin metode de eficientizare a stilului apreciativ şi optimizare a locului de control
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transition from kindegarden to school
,
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprecierea interpersonală din perspectiva orientărilor implicite şi constructive

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2013. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2013. 82-84.
Disponibil online 9 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Rolul familiei în adaptarea şcolară
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea subiectivă de bine – semnificaţii şi implicaţii
, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(55) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33