IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Ursu Ludmila Nicolae - 29
Revista: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

2016 - 1

Activităţi interactive în formarea competenţei de rezolvare a problemelor simple în clasa I

Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Unități de măsură pentru lungimi: captivant, util, eficient. Activități de atelier la lecțiile de matematică în clasele III-IV
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocuri didactice pentru lecțiile de matematică în clasele I-IV
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Responsabilizare ecologică. Aplicaţii pentru disciplina Ştiinţe
Teleman Angela, Ursu Ludmila
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Formarea competenţei de explorare şi investigare a lumii înconjurătoare
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(74) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constatări experimentale privind evaluarea competenţei de educaţie ecologică în procesul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţămîntul preşcolar şi primar în Republica Moldova
Ursu Ludmila, Rusuleac Tatiana, Gînju Stela, Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Formarea competenţei de formulare a problemelor. Aplicaţii pentru învăţămîntul matematic primar
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 22 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Educaţia pentru bunele maniere prin rezolvarea de probleme textuale
Ursu Ludmila, Rusuleac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(61) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia economică prin rezolvarea problemelor textuale
Ursu Ludmila, Ursachi Ludmila, Paiu Liuba, Popa Maria, Lungu Rodica, Rusuleac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(59) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Excursia-formă de educaţie ecologică în clasele primare.Utilizarea metodelor LSDGC
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(55) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie nutriţională prin probleme de calcul. Aplicaţii pentru învăţămîntul matematic primar
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(56) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia ecologică a elevilor mici prin activităţi de cercetare a mediului cu utilizarea strategiilor LSDGC
Gîrleanu Emil, Ursu Ludmila, Gînju Stela, Teleman Angela
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(58) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Castelul-o tehnică de dezvoltare a gîndirii critice
Ursu Ludmila, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(53) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Utilizarea tehnicilor LSDGC în cadrul activităţilor experenţiale de educaţie ecologică
Ursu Ludmila, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(52) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica Ecchipe - Jocuri - Turnire
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(49) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Proiectul. Aplicaţii pentru înăţămîntul matematic primar
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Diferenţierea în premisa personalizării-o cheie a succesului în instruirea matematică primară
Ursu Ludmila, Rusuleac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţare prin joc. Aplicaţii pentru industria matematică primară.
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 3

Metode de interacţiune educaţională
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(29) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicaţii pentru etapa Evocare în cadrul lecţiilor de matematică în învăţămîntul primar şi secundar
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(31) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29