IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 38

2019 - 4

Opiniile studenților cu referire la valorile morale în contextul pregătirii profesionale și angajării în câmpul muncii

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizarea continuității între ciclurile de învățământ superior în stagiile de practică

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia nonformală în cadrul universitar: corpul profesoral-didactic versus grupul studenţesc

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 391-396.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior

, , ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conexiune și continuitate în organizarea procesului de instruire în școala superioară

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interconexiunea și continuitatea dintre ciclurile învățământului superior: cadrul conceptual

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2018. 113-116.
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Opiniile studenților cu privire la valorile morale

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare

, , , ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra dezvoltării valorilor morale ale studenților

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 113-117.
Disponibil online 13 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica
, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea şi continuitatea între ciclurile învăţământului superior – un posibil răspuns la cerinţele cadrului naţional al calificărilor
, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoinstruirea – formă de manifestare a activismului cognitiv al studenților

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 17-21.
Disponibil online 18 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dinamica şi rolul grupului de studenţi în formarea profesională (preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat)
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie
, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Personalitatea – factor determinant în angajarea absolvenţilor universitari în câmpul muncii

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 116-118.
Disponibil online 2 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari Versus cerinţele angajatorilor
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul educational – componentă indispensabilă a managementului strategic universitar în condiţiile noilor provocări
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38