IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 79

2021 - 1

Pedagogy for adults: concept and epistemology

State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților

,
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 5-12.
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimulating creativity in primary school children from the perspective of trans and interdisciplinarity

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 194-197.
Disponibil online 2 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimizing the didactic communication between the teacher and the student with hearing disabilities. Examples of good practice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 164-167.
Disponibil online 2 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia formală, nonformală şi informală: cadrul comparativ

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 129-133.
Disponibil online 2 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica Pro... la 20 de ani

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea curriculară centrată pe elev: cadrul formal și non-formal

Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contextual academic curriculum: an innovative approach

State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățarea individuală a studenților în cadrul cursurilor și seminarelor academice: concept și metodologie

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educație. Educația formală, nonformală și informală: delimitări și puncte de tangență

Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

Abordări ale conceptului de creativitate

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 79-83.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile managementului curriculumului şcolar la nivel instituţional

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculumul 2019: demersuri conceptuale, metodologice şi manageriale

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A model for tolerance education in teacher training

,
State University of Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 59-64.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective de abordare – competențe de comunicare la elevii claselor primare

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 40-43.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spre o teorie a realizării continuității dintre ciclurile de învățământ superior

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 22-25.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles

,
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode didactice – mijloc de realizare a continuității și interacțiunii între cicluri de învățământ superior

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul în contextul postmdernității: stiluri didactice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 360-365.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 79