IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 42

2021 - 2

Valorificarea învățării bazate pe sarcini de lucru în cadrul modulului „Arta cunoașterii de sine și a celuilalt” la disciplina „Dezvoltare personală” în clasele primare

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de prevenire în combaterea fenomenului de violență la lecțiile de „Dezvoltare personală” în clasele primare

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Formarea comportamentului tolerant la elevii claselor primare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 110-113.
Disponibil online 24 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de pedagogizare a părinților elevilor din clasele primare sub semnul parteneriatului cu școala

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 107-110.
Disponibil online 24 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea tipurilor de interacțiuni educaționale la disciplina “dezvoltare personală” în clasele primare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 25-31.
Disponibil online 24 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul parteneriatului școală-familie în managementul temelor pentru acasă la nivelul primar de învățământ

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 335-341.
Disponibil online 2 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Modalități de valorificare a învățării prin cooperare la lecțiile de dezvoltare personală în clasele primare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 161-165.
Disponibil online 2 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte metodologice de dezvoltare a competențelor sociale la lecțiile de Dezvoltare personală în clasele primare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competențelor sociale la lecțiile de dezvoltare personală în clasele primare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. 138-143.
Disponibil online 14 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspecte de formare a comportamentului social integator în cadrul orelor de dirigenție la treapta primară de învățământ

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 3-10.
Disponibil online 11 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de formarea competenţei interculturale în clasele primare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf. 198-202.
Disponibil online 11 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea educației mediatice în cadrul orelor de dirigenție în clasele primare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 198-205.
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Măsuri de ameliorare şi de prevenire a surmenajului pe parcursul procesului educaţional în clasele primare
,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drepturile copilului în contextul problemelor bioetice promovate la nivelul orelor de dirigenţie în clasele primare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. Tipografia "Centrografic". 251-255.
Disponibil online 1 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de promovare a educației nutriționale în demersul educativ primar

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 107-116.
Disponibil online 27 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Promovarea valorilor ecologice ale bioeticii la treapta primară de învăţământ

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorile moral-spirituale ale educaţiei.
2015. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 146-149.
Disponibil online 15 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalitati de educatie între egali în clasele primare

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 286-291.
Disponibil online 1 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Educaţia pentru mediu la orele de dirigenţie în clasele primare
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42