IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 54

2021 - 7

Utilizarea mediului on-line în activitatea profesională a cadrelor didactice

,
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 90-93.
Disponibil online 17 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul didactic – un profesionist în educaţie

,
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea ,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 75-79.
Disponibil online 17 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentările pedagogilor cu privire la asistenţa psihologică a copiilor cu comportament antisocial

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 245-251.
Disponibil online 18 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația incluzivă premisă de sporire a calității formării profesionale a cadrului didactic

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 54-60.
Disponibil online 22 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind cercetarea psihologică

,
1 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea ,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a XI-a. 2021. Chişinău, 2019. "Print-Caro" SRL. 177-186.
Disponibil online 25 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța interdisciplinarității în cercetarea psihologică

,
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a XI-a. 2021. Chişinău, 2019. "Print-Caro" SRL. 173-177.
Disponibil online 25 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicațiile dezirabilității sociale asupra asistenței psihologice a consumatorilor de droguri cu probleme legale

,
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a XI-a. 2021. Chişinău, 2019. "Print-Caro" SRL. 96-105.
Disponibil online 25 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 19

Comportamentului antisocial la copii: cauze, caracteristici, forme, prevenție

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 72-75.
Disponibil online 15 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea asistenței psihologice în sistemul educațional din Belorusia

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. 97-104.
Disponibil online 27 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilaxia comportamentului anti-social al copiilor

Institute of Education Sciences
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. Performantica. 165-171.
Disponibil online 5 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psihoeducația consumatorilor de canabis cu probleme legale

,
1 Institute of Education Sciences,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau,
3 Agenția Națională Antidrog
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. Performantica. 72-80.
Disponibil online 5 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incluziunea elevilor cu CES – implicații pedagogice

,
1 Institute of Education Sciences,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. Performantica. 48-53.
Disponibil online 5 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia, factor principal al devoltării psihice umane

,
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 245-249.
Disponibil online 9 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii psihopedagogice la prevenirea comportamentului antisocial

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 227-232.
Disponibil online 9 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul dezvoltării afectivităţii la copiii cu dizabilităţi intelectuale

,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia UPS "Ion Creangă". 329-336.
Disponibil online 14 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăsături de personalitate ale persoanelor cu comportamente adictive

,
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. Editura PERFORMANTICA. 73-80.
Disponibil online 7 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni ale discriminării în mediul școlar

,
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 413-419.
Disponibil online 26 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factori de risc în comportamentele adictive

,
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Agenția Națională Antidrog,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 354-360.
Disponibil online 21 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretice privind comportamentele adictive

,
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Agenția Națională Antidrog
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăsături de personalitate ale persoanelor cu comportamente adictive

,
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Agenția Națională Antidrog
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. Performantica. 73-80.
Disponibil online 11 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54