IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 39

2021 - 1

Determinarea sarcinilor de profil privind elaborarea referențialului de formare personală și profesională inițială a studenților

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 226-229.
Disponibil online 17 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Valorizarea concepțiilor economice în sistemul modern de educație

,
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. Performantica. 224-229.
Disponibil online 5 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea dezvoltării eficienței personale a cadrelor didactice în devenire în cadrul învățământului superior

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 417-421.
Disponibil online 28 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea holistică a copiilor de vârstă timpurie

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 402-406.
Disponibil online 2 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competență și competențe de comunicare

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 123-127.
Disponibil online 25 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul jucăriei și jocului în dezvoltarea holistică a copilului

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 59-70.
Disponibil online 24 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficienţa personală a cadrelor didactice în contextul educaţiei umaniste a elevilor

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul teoriei constructiviste și calității cadrelor didactice în formareadezvoltarea tineretului studios

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 303-307.
Disponibil online 4 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea eficienţei personale a cadrelor didactice – un deziderat în contextul învăţământului superior

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. 80-84.
Disponibil online 22 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții

, , ,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Dezvoltarea fizică generală a preșcolarilor prin coordonarea mișcărilor

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Unicitate şi diversitate prin folclor
Ediția 2. 2019. Chişinău. Tipogr. Garomont Studio. 54-66.
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stresul la locul de muncă – cauze şi riscuri

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 237-244.
Disponibil online 19 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Физическое развитие дошкольников в период раннего увлечения информационными технологиями

Карабет Наталья
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. Tipogr. "Print-Caro". 124-131.
Disponibil online 11 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea personală – un obiectiv prioritar pe parcursul vieții

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. 10-19.
Disponibil online 14 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Consilierea educațională a familiilor cu preșcolari

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 147-151.
Disponibil online 19 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valenţele formative ale parteneriatelor educaţionale

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 345-350.
Disponibil online 17 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualitatea strategiilor de promovare a imaginii instituției de educație

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 101-109.
Disponibil online 11 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de promovare a imaginii instituției de educație a preșcolarilor

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 40-45.
Disponibil online 18 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor educaționale în grădinița de copii

, ,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39