IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 34

2021 - 1

Educația nonformală a adulților vârstnici din perspectiva de gen

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Education system from a gender perspective

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 146-149.
Disponibil online 2 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epistemological benchmarks of the teacher's role

,
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical aspects of citizen engagement

,
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia de gen în context formal-nonformal-informal

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The teacher's communication ability in the classroom context

,
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Formarea competențelor de soluționare a conflictelor intergeneraționale la diriginți

,
1 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunsul sistemului educaţional în promovarea siguranţei traficului rutier

,
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 179-184.
Disponibil online 19 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Contextul legal de prevenire și combatere a violenței în familie

,
Universitatea de Stat din Moldova
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 16-22.
Disponibil online 25 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea rezistentei climatice ca parte a portofoliului de deprinderi de viata al tinerilor

,
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. Performantica. 133-141.
Disponibil online 10 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategies to address school violence (experiences from Israel, Republic of Moldova)

,
State University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea egalităţii de gen în învăţământul profesional tehnic în Republica Moldova: realităţi şi perspective

,
Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 39-39.
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contextul de integrare a dimensiunii de gen în învățământul professional tehnic în Republica Moldova

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2018. 131-133.
Disponibil online 26 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea conexiunilor dintre sănătate, educaţie şi egalitatea de gen

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing climate resilience as part of life skills portfolio of youngsters

,
State University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. Performantica. 86-94.
Disponibil online 25 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţe de lucru cu persoanele vârstnice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea egalității de gen în învățământul profesional tehnic în Republica Moldova: realități şi perspective

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe şi provocări contemporane în dezvoltarea sistemului de învăţământ superior

Universitatea de Stat din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Solidaritatea intergenerațională: abordări multidimensionale

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 117-120.
Disponibil online 13 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violenţa domestică prin prisma politicilor integrate
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 34