IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 40

2021 - 2

Platform for processing heterogeneous documents

Burtseva Lyudmila, Cojocaru Svetlana, Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 46-47.
Disponibil online 2 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heterogeneous document processing: case study of mathematical texts

Burtseva Lyudmila, Cojocaru Svetlana, Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. 96-97.
Disponibil online 1 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Semi-automated workflow for recognition of printed documents with heterogeneous content

Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila, Cojocaru Svetlana, Burtseva Lyudmila
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(84) / 2020 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opțiuni de adaptare a sistemului informațional DSpace-CRIS

Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 764-764.
Disponibil online 9 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On convergent technology in development of information systems for processing of documents with heterogeneous content

Colesnicov Alexandru, Cojocaru Svetlana, Malahov Ludmila, Burtseva Lyudmila
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. Tipografia "Valinex". 61-68.
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribution of information technologies to work organization at the COVID-19 pandemic

Colesnicov Alexandru, , Malahov Ludmila
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 National Institute for Economic Research, ASM
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 223-224.
Disponibil online 23 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Tehnologie de revitalizare a patrimoniului tipărit românesc

, , ,
1 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici",
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 34-35.
Disponibil online 26 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Digitization of Documents with Script Presentable Content

Colesnicov Alexandru, Cojocaru Svetlana, , Luca Mihaela, Malahov Ludmila
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Institute of Computer Science of the Romanian Academy
Proceedings IMCS-55
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Valinex. 321-324.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

On creation of the institutional repository   at the State University of Medicine and Pharmacy

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”. 135-138.
Disponibil online 19 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On technology of free access to the characteristic cultural heritage in the form of old printed texts

Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila, , Burtseva Lyudmila, Demidova Valentina
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. "VALINEX" SRL. 41-50.
Disponibil online 3 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of software tools used in calculations in gender-related scientific research

,
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 264-267.
Disponibil online 18 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

On Digitization of Romanian Cyrillic Printings of the 17th-18th Centuries
Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila, ,
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 14 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitization of old Romanian texts printed in the Cyrillic script

Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
ACM International Conference Proceeding Series
Ediția 2-a. 2017. New York, SUA . Association for Computing Machinery. 143-148.
Disponibil online 13 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
User Interface to Access Old Romanian Documents
, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila,
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 479-482.
Disponibil online 6 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Recognition of Manuscripts in the Romanian Cyrillic Script

Malahov Ludmila, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru,
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. "VALINEX" SRL. 104-110.
Disponibil online 19 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitalization of Moldavian Printings (1967-1989)
Ciubotaru Constantin, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 491-494.
Disponibil online 6 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

On Technology for Digitization of Romanian Historical Heritage Printed in the Cyrillic Script

Cojocaru Svetlana, Burtseva Lyudmila, Ciubotaru Constantin, Colesnicov Alexandru, Demidova Valentina, Malahov Ludmila, , ,
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. "VALINEX" SRL. 160-176.
Disponibil online 30 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical Character Recognition Applied to Romanian Printed Texts of the 18th{20th Century
Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila,
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(70) / 2016 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 28 April, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RoDia project of a regional and historical corpus for Romanian

, Malahov Ludmila, Perez Cenel-Augusto, Colesnicov Alexandru
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti“ al Academiei Române,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. "VALINEX" SRL. 268-284.
Disponibil online 30 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Solving Problem of Graph Isomorphism by Hybrid Model
, Burtseva Lyudmila, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(68) / 2015 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 20 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40