IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Agenția națională pentru curriculum și evaluare

2021 - 2

Curriculum diferenţiat pentru şcoala de arte/muzică, profilul arte muzicale – premisă a managementului calităţii

Cotoviţcaia Daniela
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 133-137.
Disponibil online 17 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum de bază – sistem de competenţe pentru învăţământul artistic

Cotoviţcaia Daniela
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate

Cotoviţcaia Daniela , Pogolşa Lilia
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţământul artistic extraşcolar – realitate, diversitate şi perspective de dezvoltare

Cotoviţcaia Daniela
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 323-333.
Disponibil online 12 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4