IBN
  



  













    
  


    
Închide
Hoppe Mathias
Afiliat la University of Kiel

2019 - 4

Rețele hibride în baza ZnO pentru detectarea selectivă a gazelor

Postica Vasilie, Smazna Daria, Schutt Fabian, Hoppe Mathias
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 341-344.
Disponibil online 26 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nanoheterojoncțiuni din oxid de cupru CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și compuși volatili

Ababii Nicolai, Magariu Nicolae, Hoppe Mathias, Terasa Maik-Ivo, Postica Vasilie, Creţu Vasilii
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 349-352.
Disponibil online 26 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectele funcționalizării oxidului de titan asupra performanțelor senzoriale

Ababii Nicolai, Ulfa Maria, Hoppe Mathias, Vahl Alexander
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 353-356.
Disponibil online 26 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuning ZnO Sensors Reactivity toward Volatile Organic Compounds via Ag Doping and Nanoparticle Functionalization

Postica Vasilie, Vahl Alexander, Santos-Carballal David, Dankwort Torben, Kienle Lorenz, Hoppe Mathias, Cadi-Essadek Abdelaziz, De Leeuw Nora H, Terasa Maik-Ivo, Adelung Rainer, Faupel Franz, Lupan Oleg
ACS Applied Materials and Interfaces
Nr. 11(34) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1944-8244
Disponibil online 3 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4